bibliotheek-lijst
https://www.facebook.com/groups/481116897192391
mommaerts-baeb
mommaerts-mergaerts
mommaerts-neerdaels
mommaerts-nevens
belgian-americans

Everberg

België-Amerika

Everberg

Kaart

Belgische Amerikanen

Belgische Amerikanen (Engels: Belgian Americans) zijn Amerikanen met een gedeeltelijke of volledige Belgische afstamming. Hun vroegste aanwezigheid dateert van de Zuid-Nederlandse  migratiegolven van de zeventiende eeuw. Toch kwam de meerderheid van deze groep pas in de negentiende en twintigste eeuw.

English

De eerste kolonisten

De eerste Zuid-Nederlandse kolonisten in Noord-Amerika (zeventiende - achttiende eeuw)

Voor verschillende kustgebieden in Noord-Amerika begon de Europese kolonisatie met de komst van Zuid-Nederlandse migranten. Jessé de Forest was bijvoorbeeld al voor de Nederlanders actief op Manhattan Island. Hij stond aan het hoofd van een groep kolonisten die afkomstig waren uit de streek van het huidige Wallonië. Ook New Jersey, Delaware, Connecticut en Pennsylvania zijn plaatsen waar de latere Walen als eerste Europeanen zijn neergestreken. Aan Vlaamse zijde heeft men vader Louis Hennepin, een katholiek priester, die voor de andere kolonisten de Niagarawatervallen heeft ontdekt. Naar hem zijn een straat in Minneapolis en een county in Illinois vernoemd.

Vlamingen

Vlamingen als pseudo-Nederlanders (negentiende eeuw)

In de jaren 1840 was de schaarse grond voornamelijk voor boeren uit Noord-België een reden om naar de Verenigde Staten te immigreren. Daarnaast zijn verschillende Vlamingen vertrokken door de Waalse dominantie in hun thuisland. Door de linguïstische gelijkenissen met hun noorderburen, identificeerden ze zich daar met Nederlandse Amerikanen (ENG: Dutch Americans). De eerste Vlaamse nederzettingen doken op in en rond Detroit, Michigan, en South Bend (Indiana). Daar zochten ze goedkope landbouwgrond om te bewerken, waarna hun nakomelingen gingen werken in de industrie.

Green Bay

Walen als pseudo-Frans-Canadezen (twintigste eeuw)

De immigratie vanuit Wallonië is pas in de twintigste eeuw echt opgang gekomen. Na de Duitse bezettingen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog kreeg het etnisch diverse België een groter gevoel van eenheid. Vanaf dat moment begon de samenstelling van de Belgische migrantengroeperingen geleidelijk aan te veranderen. Steeds meer Walen hebben de Atlantische oversteek gemaakt om een nieuw leven te beginnen in Franssprekend Canada. Daarvan zijn er een aantal verhuisd naar het zuiden, die daar vervolgens het etiket 'Frans-Canadese Amerikaan' (ENG: French-Canadian American) opgeplakt kregen. Ze hebben zich in het noorden van Michigan, Minnesota en Winsconsin gevestigd. In die laatste staat is vandaag de dag de bakermat van de Belgisch-Amerikaanse cultuur terug te vinden. Meer dan 50 000 Belgische Amerikanen wonen en werken er in de counties rond Green Bay. Ze zijn deels de nakomelingen van Waalse boeren, die er in de tweede helft van de negentiende eeuw meer dan 80 percent van landbouwgronden hebben opgekocht.

United States Census Bureau

Belgische Amerikanen in 2005


Het United States Census Bureau schatte in 2015 het aantal Amerikanen met Belgische roots op 356.405 of ongeveer 0,11 percent van de totale bevolking.

Belgische Amerikanen na 2000

Volgens recente cijfers van het United States Census Bureau is het aantal Amerikanen van Belgische afkomst langzaamaan aan het dalen. Uit een onderzoek uit het jaar 2000 blijkt ook dat een doorsnee Belgisch-Amerikaans gezin een jaarinkomen heeft van 65.615 dollar. Daarmee behoren ze gemiddeld tot de rijkere families van de Verenigde Staten.

Foto's

© Lode Mommaerts