L
http://www.belgianamerican.org/index.html
https://www.facebook.com/groups/91388218610/

Mommaerts

Peninsula Belgian American Club

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

This is not a page of The Peninsula Belgian American Club !

Peninsula Belgian American Club

© Peninsula Belgian American Club

The Peninsula Belgian American Club, located in Namur, Wisconsin, is a non-profit organization that was founded in 1964.

There is a region in northeast Wisconsin, along the bay between Green Bay and Sturgeon Bay that is populated almost exclusively by people of Belgian origin. It is the largest rural settlement of people of this nationality in the United States.

Peninsula Belgian American Club members went to Belgium in 1972, and the Belgians started coming to the U.S. in 1975. This tradition of biennial visits continues to this day with our sister club in Belgium, the Wallonie Wisconsin Society.

This group is open to anyone who has an interest in keeping their Belgian heritage alive!

Don't forget to post your photos or videos, provide comments, or tell your stories. We have surnames listed on our club website and you can also post your request here regarding ancestors you're researching. We have a lot of people who are always ready and willing to provide genealogy assistance.

Monthly meetings are held in Namur, Wisconsin every 3rd Thursday of the month from April-October, starting at 7:00pm. The meetings are open to the public and anyone is welcome to attend.

The Peninsula Belgian American Club, gevestigd in Namen, Wisconsin, is een non-profitorganisatie die werd opgericht in 1964.

Er is een regio in het noordoosten van Wisconsin, langs de baai tussen Green Bay en Sturgeon Bay die bijna uitsluitend wordt bevolkt door mensen van Belgische afkomst. Het is de grootste landelijke nederzetting van mensen van deze nationaliteit in de Verenigde Staten.

Leden van de Belgische American Club op het schiereiland gingen in 1972 naar België, en de Belgen begonnen in 1975 naar de VS te komen. Deze traditie van tweejaarlijkse bezoeken wordt tot op de dag van vandaag voortgezet met onze zusterclub in België, de Wallonie Wisconsin Society.

Deze groep staat open voor iedereen die er belang bij heeft zijn Belgisch erfgoed levend te houden!

Vergeet niet uw foto's of video's te plaatsen, commentaar te geven of uw verhalen te vertellen. We hebben achternamen vermeld op onze clubwebsite en u kunt hier ook uw verzoek plaatsen met betrekking tot voorouders die u onderzoekt. We hebben veel mensen die altijd klaar staan ​​om genealogische hulp te bieden.

Maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in Namen, Wisconsin elke 3e donderdag van de maand van april-oktober, vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten zijn openbaar en iedereen is welkom.

Le Peninsula Belgian American Club, situé à Namur, Wisconsin, est une organisation à but non lucratif fondée en 1964.

Il existe une région dans le nord-est du Wisconsin, le long de la baie entre Green Bay et Sturgeon Bay, qui est peuplée presque exclusivement par des personnes d'origine belge. C'est le plus grand établissement rural de personnes de cette nationalité aux États-Unis.

Les membres du Peninsula Belgian American Club se sont rendus en Belgique en 1972, et les Belges ont commencé à venir aux États-Unis en 1975. Cette tradition de visites biennales se poursuit à ce jour avec notre club sœur en Belgique, la Wallonie Wisconsin Society.

Ce groupe est ouvert à tous ceux qui ont un intérêt à faire vivre leur patrimoine belge !

N'oubliez pas de publier vos photos ou vidéos, de fournir des commentaires ou de raconter vos histoires. Nous avons des noms de famille répertoriés sur le site Web de notre club et vous pouvez également poster votre demande ici concernant les ancêtres que vous recherchez. Nous avons beaucoup de gens qui sont toujours prêts et disposés à fournir une assistance généalogique.

Les réunions mensuelles ont lieu à Namur, Wisconsin, tous les 3e jeudis du mois d'avril à octobre, à partir de 19h00. Les réunions sont ouvertes au public et tout le monde est invité à y assister.

Belgian Heritage Center

© Belgian Heritage Center

Doelstellingen van het Belgisch Erfgoedcentrum

Documenteer de geschiedenis van Belgische nederzettingen in Wisconsin

Behoud en vier de Belgische cultuur, inclusief eten, drinken, architectuur, taal en gebruiken

Sponsor evenementen en festivals die de Belgische traditie vieren en eren

Zorg voor faciliteiten voor het hosten van speciale evenementen, bruiloften, reünies, picknicks, enz.

Genealogisch en historisch onderzoek vergemakkelijken

Voorzien in faciliteiten voor educatieve programma's

Bied rondleidingen door de Belgische nederzettingen aan

Werk samen met andere organisaties die geïnteresseerd zijn in historisch en cultureel behoud