E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Het Dorp
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Vrebos

Vrebos door Maria Vangramberen

Vrebos is fel veranderd sedert wij klein waren. Toen waren het allemaal lage huizen. Nu hebben vele een verdiep en er worden verschillende gans nieuwe pachthoven en mooie bungalow gebouwd. Er is welstand op Vrebos; dat ziet men binnen en buiten. De grootste plaag van het gehucht is het gemis aan water. Er was één bronput in de diepte bij het bos op de Lijkstraat, en één gemeentepomp in hoog-Vrebos. Aan de putten van bronwater was een servitude vast: de waterhalers moesten niets betalen, maar de eigenaars van de bronput helpen bij hun akkerwerk als ze er om vroegen. De gemeentepomp was toegankelijk voor iedereen maar men moest er in de rij staan en… wachten. De pomp was ook dikwijls defekt. Sedert dat de onderaardse waterkanalen afgetapt worden door de installaties van Ste Verona en de Tomme, ten voordele van de waterleidingen naar Mechelen, gaf de pomp bijna geen water meer. De mensen hebben er verschillende jaren gesukkeld!! De melkerij van Meerbeek bracht dagelijks een kamion kruiken water, mits een zekere vergoeding en de mensen trokken verder hun plan met regenwater, zelfs om koffie te maken. In droog seizoen zag men de boeren met vaten op de kar naar de vijvers van ‘t kasteel afzakken om water te scheppen voor hun vee. Bij zo’n nood weet men best wat water betekent in het leven en hoeveel men er gebruikt. Louis Penninckx heeft voor de oorlog van 1914 naar de prijs gevraagd voor het boren van een bronput en toen vroegen ze al 10000 F goudfrank moet U weten. En na de oorlog, als de daglonen al veel hoger waren, vroeg de vakman 40.000 F aan Ferdinand Vervoort. Zo diep ligt de waterpas te Vrebos. U verstaat dat de boeren terugdeinsden voor zo’n grote sommen. Burgemeester Robert De Coster heeft dan een einde gesteld aan die watermiserie en ‘t moet een mooie dag geweest zijn toen in 1953 de eerste waterstraal in de woningen op Vrebos werd opgevangen.

Op Vrebos heeft men altijd veel plezier gemaakt. Tone Vandenbergen was een plezante boer. Als Tone in een herberg kwam zong hij een liedje op één of ander die daar zat, zo maar voor de vuist. Hij had vijf zonen: twee welstellende beenhouwers in Mechelen, twee boeren op Vrebos: Pee en Louis. Jef werd priester: pastoor in Overbroeck. Een dochter was zwartzuster in Mechelen.

Pee en Louis waren Jef eens aan ‘t sarren: letters heeft hij gegeten, maar zakken patatten op de kar zwieren gelijk wij dat kan hij niet. Daarop pakte de “pastoor” de zak met de krop vanboven en zette hem met één hand recht op de wagen! Probeer eens of ge dat ook kunt, dan zijt ge even sterk! Al die zonen Vandenbergen waren struise kerels. Jef stapte eens op de trein en een flauwe plezante zei: ik wist niet dat ze hier olifanten laden. Ja, zei de priesters, en ezels ook. Als Pee en Louis met Wannes Hermans van de Troost overuren deden bij Lamme Cludts (café) was dat niet altijd naar de zin van hun vrouwen. Pauline en Wanje lieten dan hun mistevredenheid blijken met niet te willen spreken. Eens was Pee alle schuiven aan ‘t afzoeken tot Pauline eindelijk vroeg: maar wat zoekt ge? – Uw tong, Pauline, ik heb ze gevonden! En zo was Wanje de vrouw van Louis naar t’ klaverveld vertrokken zonder te zeggen op welk stuk ze ging snijden. Louis reed mis en als hij Wanje gevonden had zei hij flegmatiek: dat doen we niet meer, Wanje, dat is te lastig! Pee en Louis waren voorts mannen met een hart als boter, ongelooflijk goed. Jammer dat de schoonzoon van Louis het oudershuis verkocht heeft. Zo verdween die tak uit Vrebos.

Op ‘t gehucht woonden fijne muzikanten en zangers. ‘t Was festival in Tervuren en de mannen van Vrebos waren uitgenodigd om een koorzang te laten horen. Meester Lambert Vaesen, toen onderwijzer in de gemeente, componeerde voor die gelegenheid het “Lied van de Voerpoel.”

Suske Cludts en Pater De Vogelaer, toen nog student, zongen de solo’s en behaalden de eerste prijs van zang aan ‘t rond punt van Tervuren. Vroeger vierde Vrebos kermis met Everberg. Vrebos op 3e zondag na Allerheiligen en 4e zondag na Sinksen.

‘k Heb immer graag op Vrebos vertoefd; de inwoners zijn er zo gulhartig en vriendelijk.

Onder de oorlog van 14 heeft Louis Penninckx een molen begonnen en die bracht er leven. Nu staat hij in de schaduw van de grote molens en draait nog raar of zelden. Benediktus de Vogelaer beweert dat al de Penninckx die Vrebos bewonen familie zijn van onder elkaar.

Een zekere Petrus P een man van fijn gestalte, was beenhouwer te Brussel. Na slecht gedrag van zijn vrouw is hij uitgeweken naar Buenos-Aires in Argentinië en deed er goede zaken. Hij is altijd in betrekking gebleven met de pater.

Nu wordt de grote vriend “de Voerpoel” die de inwoners zoveel dienst bewezen heeft in tijd van droogte, stilaan gedempt. Zijn taak is volbracht. Zo vergaat het ook met de mensen. Als ze niet meer nuttig zijn worden zij opzij gezet en worden niet meer geteld.