E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Ambachten
De bossen
Boerinnendagen
Het Dorp
Kerkhof
Gewoonten
Oorlogen
Jubileums
Onderwijzers
Pauwels Robert
Spelen van kinderen en volwassenen
Stichting
Tentoonstellingen
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

De stichting van het klooster

De stichting van het klooster door Maria Vangramberen

Het Klooster werd gesticht op aanvraag van gravin Werner de Merode, geboren gravin de Spangen in het jaar 1842, met een dubbel doel: de ziekenzorg en het onderwijs. Zij richtte zich daarvoor tot de Zusters Annonciaden van Veltem. De overste stond vier zusters af: Zuster Constance was de overste van die kleine communiteit. Geboren in 1812 en overleden in 1864. Zuster Joanna overleden in 1864, Zuster Josephine overleden in 1866, Zuster Norberta naar Everberg gestuurd in 1848 en overleden in 1877. Moeder Gabrielle uit Velthem gekomen in 1864, denkelijk na het overlijden van Moeder Constance. Dat is de laatste zuster uit Velthem, van dan af is het Klooster van Everberg onafhankelijk geworden in 1859 en zijn al de Zusters door de overste aangenomen.

Gravin Werner de Merode had om het Klooster te stichten het pachthof gekocht van Peter Leemans, de nog bestaande witte bouw. Later is de 2de bouw in rodesteen aangebracht, waarvan Mr Henri Kestens van Schaerbeek de aannemer was. In de onderste verdieping zijn de klassen gem(?). Aanvankelijk maar twee en de bewaarklas is er bijgevoegd rond het jaar 1893. Op de bovenverdieping verblijven rustende Dames. Maar we lopen niet voorop, en keren terg naar de jaren 60 à 70. In het jaar 1866 is er op de Kruisstraat in één huis, bij het jonge echtpaar Verhoogen, kolera uitgebroken. Twee zusters gingen de zieken oppassen. De ouders stierven alle twee. Ik heb hun overlijdesnakten gevonden van de nog 2 jonge mensen. De vrouw Joanna Maria Vandevelde geboren in Everberg, Is op 21-9-1866 gestorven in de den ouderdom van 34 jaren.

De vader Franciscus Verhoogen geboren in Erps-Querbs, wedenaar van Joanna Maria Vandervelde, overleden op 23-9-1866. Op 2 dagen waren ze dus beide overleden van de vreeselijke ziekte. Ze lieten een kindje in de wieg alleen achter. De mensen waren bang om dat kleintje in te nemen. Gestichten bestonden toen nog niet. De Zusters namen het wichtje mede en bleven met haar verschillende weken in quarantaine in het huis waar de oude Koster Herbos gewoond heeft. Van uit het Klooster bracht men eten naar de Zusters. Ziende, dat Marieke niet aangetast was door de virus, hebben ze de kleine mede naar het Klooster gebracht, waar ze het troetelkind werd van de Zusters, de Dames en de schoolkinderen. De kinderen van Meerbeek, die hier naar school kwamen, aanzagen het als een beloning, als ze met Marieke van ’t Klooster mochten spelen. Marieke groeide en ging naar ’t pensionnaat van Erps, en later in 1884 als ze 18 jaar was, wierd ze religieus onder de naam van Zuster Constance.

Welke jongen van de oudere generaties heeft bij haar geen school gelopen op de de kleine koer. Ze gaf het 1e en 2e studiejaar aan jongens, en als ze goed konden lezen, rond 8 à 9 jaar moesten ze overstappen naar Meester Poets. Die school werd gesticht door de gravin Herman de Merode geboren Theresia de Merode, wonende in Trelon, in 1886. Er stond op dat gebouw boven de deur een H. Theresia, ter ere van de patroon heilige van de Stichtser. Aanvankelijk stond daar maar één school. De 2e bewaarklas is er pas in de jaren 20 bijgezet. Die stichting spaarde aan de Gemeente een hulponderwijzer. Zr. Constance gaf die jongensklas. Haar leerlingen waren haar leven en ze waren haar zeer genegen. Als ze al getrouwd waren, riepen ze haar nog achterna. Binnenshuis bestuurde ze de hof voor de aanplanting van bomen, van groenten en van bloemen. Het kiezen en de aanslag van de bomen in het bosje in het jaar 1911, achter in de den hof, waar het huis van Van Messem gestaan heeft, was haar werk. Veel klein fruit: kerzen, pruimen en kweeperen. Wat wel eens gekritikeerd werd.

Maar Zr. Constance zorgde voor haar keuken, want ze stond voor het maken van confituur en gelei. Op tijd en stond was ze een fijne pasteibakker. Dat had ze geleerd van de juffrouwen Leesberg. In 1912 stierf ze vroegtijdig op 49 jarige leeftijd aan een verschrikkelijke Maladie de Pott.

Een ziekte die zelden voorkomt op die jaren. Zr. Dominica en Zr. Wivine hebben ze opgepast en Zr. Dominica had er een zware exema van opgedaan en Zr. Wivine een maagontsteking, waarvan ze nooit volledig genezen is. Zo venijnig was die ziekte.

In de jaren 60 à 70 was ze hier in het dorp op de Kouterstraat een smoutmolen, waar men van einde en verre liet beukennoten en andere oliehoudende vruchten malen. Van Neeryssche kwam een meisje met haar broeder, met een kruiwagen, geladen met een zak beukennoten, naar Everberg. Kijk maar naar de ligging van de dorpen, en ge zult zien, dat het geen sinicure was, 2 uur over berg en dal. Dat meisje heette Dorothea Vanderoeken. Haar vader was een wever met 8 kinderen. Verschillende van de jongens werkten op ’t kasteel van de baron d'Overschie en zo kwam het, dat ze het voorrecht hadden, de beukennoten te rapen in de dreef van het Kasteel. Met die olie van de keukenzuster maakte de moeder het eten klaar en stijf geworden werden de boterhammen er mede gesmeerd. Vergeet niet dat het een arme tijd was en dat er geen kindergeld bestond. De mensen van heden weten niet goed, hoe breed ze het hebben, en zijn minder tevreden dan vroeger. ‘k Heb dikwijls horen zeggen, dat die jongens zoveel plezier maakten onder elkander, en heel het gezin zo gelukkig was.

Dat meisje moet eens doorgestoken hebben, tot in het dorp, en zodra ze het klooster gezien had, werd in haar de roeping geboren. Later in 1867 werd ze Zuster Joseph, die hier 50 jaar zou werken aan het heil der zieken van de mensen van Everberg en hun zieken met zoveel toewijding zou verzorgen. Twee zeer zware gevallen van besmettelijke ziekten heeft ze opgepast. Dat gaan we U vertellen, zoals wij uit haar mond gehoord hebben.

Het juiste jaar kan ik niet zeggen, maar gezien in het (?) Vanderzande in het huis van Belis Edward, waren zwarte pokken uitgebroken. Een meisje van rond de 20 jaar was aangetatst. Vader, moeder en de andere kinderen waren verwijderd en Moeder Joseph was alleen om het meisje op te passen. De zusters brachten eten tot in het (?)huis. Het meisje is gestorven en Moeder Joseph heeft de maat genomen voor de doodskist. Ze binnen gebracht, de dode gekist en de kist buitengesleurd. Van daar is ze recht naar het kerkhof gedragen, zonder in de kerk te komen, om wille van de besmetting.

In het jaar 1870, met de oorlog waren er veel gevallen van vlektyphus uitgebroken in het land. Ook in Brussel lag een zekere Vrebos ziek. Zijn broer Jozef, die ingetrouwd was bij Ryckmans (Kaais) zei, dat hij zijn broer eens ging bezoeken, maar tot op de dorpel van de kamer; hij zou niet binnen gaan en ging niet binnen en kwam naar huis. Maar die ziekte vloog voort, want Jef kon niet eens meer thuis geraken. Hij moest te bed bij zijn ouders in de Zipt. Thuis, bij Rijckmans, wou een van de schoonouders toch Jef eens bezoeken, en die bracht het binnen bij Kaais. Dore en Louis, mannen als bomen werden ziek. Hun zuster Louise met een kindje van 3 jaar en een van 6 weken, kregen het ook. Zuster Jozesph was alleen om heel het gezin te verzorgen, dag en nacht. Dore en Louis en ’t kindje van 3 jaar stierven. Louise en haar man genazen. Ook het kindje van 6 weken werd niet ziek. Dat is de huidige Philomeen, die nog leeft in ’t ouders huis. Maar als ze allen genezen waren, was zuster Jospeh zo moe, dat ze nog geen bed kon verdragen, en gerust heeft in de toenmalige grote plaats, op het tapijt onder de tafel.

In 1923 was er op de Bankstraat typhus uitgebroken bij De Kleermaeker, 5 leden van het gezin waren aangetast. Ze lagen al verschillende dagen zonder zorgen. En in zo’n geval als altijd kwam Dr. Dewals de Zusters halen. Zr. Wivine pastte de zieken op in den dag en andere zusters kwamen waken. Het was geen sinicure zoveel zware zieken verzorgen en tevens heel het huis houden doen. Van de zieken zijn er 2 gestorven: Marianneke, de oude moeder en een grote jongen van Marie. Ze mochten niet eten, en hadden waarschijnlijk van grote dorst, 2 appelen geeten achter de rug van de zuster. Dat was de oorzaak, dat ze dood gingen.

Zuster Wivine heeft nog een zwaar geval van kanker te verzorgen bij Sophie echtg. Jan Ottermans in ‘ dorp.

Sophie was al een oud mens en de ziekte heeft geduurd van voor Kerstmis tot Juli volgend jaar. Dat gezicht was totaal in ontbinding. De maden zaten in de wonde ’t Was afzichtelijk. Maar voor zo ’n kwalen deinzen de zusters niet achteruit.

Maar ’t waren niet enkel Zuster Joseph en Zr. Wivine, die zieken verzorgden. Al de zusters gingen waken, soms met 3 groepen van 2 op ene nacht. U moet weten, dat er in die tijden, maar een gasthuis was in Leuven. Het grote gasthuis van de Brusselsestraat toebehorend aan de C.O.O. van Leuven. De klinieken bestonden niet. Ik heb nog de kliniek van de Naamsestraat weten beginnen tussen de jaren 1890 en 1900. Aan de straat was het gebouw een klein gewoon huis in de rij, waar de Duitse zusters woonden, want de kliniek van het H. Hart, gesticht door Prof. Gustaaf Debaisieux was bediend door de Zusters Franciscanessen van Duitse afkomst. De zieken hetten ze Schwester. In den hof stond een langwerpig gebouw met trappen. Er waren maar enkele ziekenkamers, een operatiezaal enz. Het hoogst nodige. Met het te kort aan hospitalisatie moesten de zieken thuis verzorgd worden, en daarom werd er in Everberg gedurig beroep gedaan op de Zusters. De zusters van Kortenberg, en de zusters van Meerbeek, na een volle week klas, gingen op Zaterdagavond waken, om de vermoeide zusters van Everberg af te lossen. Vraag maar aan Zr. Dominica, Zuster Ida en Zuster Alissa en de andere zusters, die nu nog leven, hoeveel nachten ze de zieken in het dorp bijgestaan hebben. En zuster Joahanna en zuster Monica! Oh! Ik moest maar mijn ogen sluiten om Zr. Joanna te zien gaan naar het ziekbed naar Nel van de Trul, om ze te wassen. Met een emmer warm water en groen zeep trok ze door de hof. Ik was toen ook ziek te bed, en Zr. Joanna kwam alle dagen vertellen. Ze had ze geschuurd met de borstel en proper lakens gelegd. Nel lag op een strozak. De zuster bracht haar regelmatig een tas goeie melk de tas was volledig leeg als ze terugkwam. Weet U wat Nel nu deed?... Ze goot ze uit, nevens de strozak door ’t bed. Ongelooflijk en toch waar! Nel lustte geen melk, maar wel borrels van ‘t stoopke, en die deed ze brengen door Philippine of Bertine van Menonkels. Diegoot ze door de keel en niet nevens de strozak.

Zuster Joanne kon dat zo sappig op haar Beersels vertellen. ’t Was toch zo’n goeie zuster.

Een van de eerste zusters was ook een zuster Marie (Cludts Maria) van Meerbeek. Ik was al oud, als wij in 1904 hier kwamen. “Om de liefde” was haar spreekwoord. Iedereen zag ze geerne. Men kwam ze altijd tegen al biddend.

En zuster Augustine en Zr. Bernarda, Zr. Cornelia, Zr. Margaruerita en Zr. Colette. Ik vergeet er misschien nog. Allemaal werkzusters vol toewijding.

Zuster Augustine was een wees uit Diest en opgevoed in het Weeshuis van Asse.

Zuster Bernarda was van Duisburg, de nicht van Moeder Norberta. Ze deed altijd de kieken dood, en als de beestjes schreeuwden zei ze: “’t Is niets, vriend, ’t is seffens gedaan”. Moet je vragen, hoe er gelachen werd!

Zuster Cornelia was geboren te Laeken, dat was de zuster van de orgelmakers. Haar broers hebben de orgel van de kerk geleverd. Zij is lang portierster geweest. Van haar moet ik toch nog vertellen. Ze was de gang aan ’t opnemen en met een felle rukwing sloeg de deur toe en zuster Cornelia emmers en water rolde de trapen af en kwam te recht in de goot van ’t afdak. Met armen open lag Zr Cornelia te zwemmen en zuchtte “Mijn Heer en mijn God, Zeg dat het was om mij te fotografieren!

De zieken verpleging gaat nog door ten huidige dagen. Maar de mensen hebben de zusters zoveel niet meer nodig. Het eerste wat de Dokters nu zeggen is : observatie, en de zieken worden vervoerd naar de kliniek. Is het kankere en tering? Dat wordt op staatskosten verzorgd in een verplegingcentrum. Operatie of ongevallen worden bijgestaan in de klinieken door de Mutualiteiten. Weinige mensen worden nog ten huize verzorgd. In alle geval wordt er nooit vruchteloos beroep gedaan op de offervaardigheid van de zusters. En de kinderen, die kunnen zuster Ida niet missen. Bij elke recreatie hangen ze a      an de bel om zich te laten vermaken, een schram bij het vallen, een zweertje. Denk om ’t plezier om binnen te komen bij Zr. Ida. En dat is ook vriendschap weet je! De zuster kent ze allen bij hun naam. Ik vraag me dikwijls af : Wat doen de kinderen, onder de baan als ze Zr. Ida niet bij hebben? Bij al hetgeen we over de ziekenzorg al geschreven hebben, ziet U dat de zusters de plichten van hun stichting begrepen en volbracht hebben.

Ik heb vergeten te spreken van Zr. Marguerite en van Zr. Colette van de eerste heb ik geen doodsprentje. Zr. Marguerite en Zr. Colette waren de groot-tante en de tante van de huidige Deken van Londerzeel (Desmet). Zuster Marguerite heeft een geraaktheid gekregen op de W.C. en er gestorven. Zr. Colette is gestorven van T.B.C in de buik.