E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Ambachten
De bossen
Het Dorp
Kerkhof
Oorlogen
Gewoonten
Onderwijzers
Pauwels Robert
Spelen van kinderen en volwassenen
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Spelen van kinderen en volwassenen

Spelen van kinderen en volwassenen door Maria Vangramberen

Kinderen speelden in alle tijden en in alle stammen. Dat is voor hen zowel ernst als het werk voor grote mensen. En ga eens na, hoe goed het spel hun karakter verraadt. Sommige spelen zijn uit de mode.

Onder anderen het mooie pikkelspel voor de meisjes. Dat waren metalen pikkels in de vorm van een namaaksel van beentjes uit de benen van de schapen. De ene kant was meer bolvormig dan de andere, ene kant heette puttels en de andere ruggels. In de tijdspanne, dat de kinderen de bal omhoog wierpen en lieten kaatsen, moesten de pikkels gedraaid worden. Daarvoor zaten ze in groepjes op de grond of aan de dorpels, maar de grond moet gelijk zijn.

Dan hebt U voor de grote jongens leuzen (kortaf uitspreken). Op een rij kurken stoppen, legde men op elk een cent of 5 centiemen De jongens smolten in hun blinkdekseltje lood en vormden daarmee een stuk metaal. Met dat stuk schoten ze naar de leus. Wie gewonnen had mocht de stukken geld opwerpen. En al de geldstukken met de kop gekeerd waren voor de winner. Die met een letter werden terug gebruikt. E.H. Van Eerchem schoot altijd naar de leus met de jongens van de 1ste Communie. Dat was een spel, met passie gespeeld.

Negen hoeken doet men ook niet meer. Dat was een verstandig spel voor grote kinderen.

Verder koordansen, hinkelen, balspel zijn van alle tijden geweest en nu nog. Ook marbels en knoppenspel. Maar de repels ziet men niet meer. Dat ware nu misschien een gevaarlijk spel op straat, met het hedendaags verkeer.

Het centrum van het vermaak voor klein en groot was de kermis. Toen hadden de gehuchten geen kermis en vierde heel de gemeente op dezelfde dag. De zomerkermis viel toen zoals nu op zondag na O.H. Hemelvaart en winterkermis op zondag voor voor St Marten (11 nov.) Willen we eens de foor beschrijven van rond 190-? Het eerste kraam was van Natus, een man van de Achter-den-Berg. Hij verkocht snoepgoed en had voor specialiteit, die hij zelf maakte, een soort langwerpige bollen, karotten genaamd en in bloem gerold. Ze trokken niet slecht op de babelutten van heden. Vader zei altijd: “Foei, koop dat toch niet, Natus speekt daarin.” Hij kon er ons toch niet vies van krijgen. Er was nog een ander zoetigheid en dat verkochten ze ook bij Moeykes, str.. op stekske genaamd. Dat was een stokje van een 10cm. Lang en boven aan hing een suikerbol.

Het 3de kraam was van Zaar (Cesar) van Sterrebeek. Dat kraam was groter. Daar verkocht men goeie nougat en snoepgoed en ook speelgoed voor kleine kinderen. De klein mannen wilden niet weg vandaan. Dan een schietkot zoals nu en een paardemolen. Daarnaast stond een hoge paal, met stok en flosh om uit te trekken. Wie de flosh kon uittrekken, mocht gratis een toer mee rond. Ik was nogal behendig in dat spel, maar de lodder van een moleneigenaar,  als ik nabijkwam, trok tito de staak opzij. Nou ’t was maar goed dat andere kinderen eens de kans kregen. Herrinnert U de tuimelaar? ’t Was een grote ronde tot aan het dak van de huizen.  Er hingen bakken aan. Als hij draaide ging men de hoogte in en neer komen gaf een eigenaardig gevoel, die de kinderen deed gillen. ’t Was zo echt van de kermis. De zwier heeft immer bestaan en ik heb ze dit jaar nog gezien.

Dan was er nog de carabikos man en een man met een lange staak. Een hamerslag deed iets naar omhoog springen en hoe hoger op de staak hoe schoner de winst.

Als eeuwige kermisgast was er Jommeke Okkerzeel. Een abnormaal ventje met dikke kop en buitengewoon dikke lippen.

Hij was al tot ouderdom, maar was kind gebleven. De mensen betaalden zijn snoep en hij mocht op de molen zitten. Iedereen kende Jommeke.

Op het bal werden de mooiste dansen gedanst: Polka, wals, Schotisch, Mazurka, lancier en quadrille. Nog eenmaal heb ik de quedrille zien dansen, op de scène bij een B.J.B.feest voor de meisjes. E.H. Dom had enkele mensen tot jaren gevraagd, om die mooie dans nog eens op te voeren. En ’t was schoon en plezant die avond. Maar in vroeger tijden mochten de kinderen niet naar het bal, want zuster Alphonse strafte ongenadig, die zijn neus er op gestoken had. En overdragers zijn altijd geweest.

Kermisdagen waren de plezantste dagen van het jaar. Persoonlijk, kon ik als kind zo genieten van dat samen zijn in familie. Nu vallen de kermissen af, de gedachten staan op reizen.

Er was ook nog eenmaal per jaar in de winter, het concert van de fanfare. Daar ging iedereen naar toe. Onder het concert verkocht Prit hazelnootjes, vandaar het gezegde: “Houdt uw bak.. en koopt nootjes zei Prit”. Andere maatschappijen bestonden er niet. De eerste die ik weten oprichten heb, is de veloclub, met een groene klipmuts als kenteken. Dat is lang geleden weet je! Dan was er de wipschieting. Die edele boogschutters hadden hun wip in de weide van ’t kasteel. Er werd geschoten naar de vogels en de hoofdvogel. Dat was een voornaam spel. Er waren ook vele leden in de wipmaatschappij, de graven en later de prinsen de Mérode waren de erevoorzitters.

Nog een ander schoon spel was het kegelspel. Er waren er twee in het dorp: bij van Lint Remy in de Kwikstraat en bij De Becker (Schoves) op de Wolvestraat. Er was altijd veel volk op ’t kegelspel. Een kleine jongen zette de kegels recht in de vorm, mits een fooi. Hij nam ook de bol als de speler gekegeld had en legde hem in een hellende goot. Zo rolde de bol terug naar de spelers. Voor ’t ogenlijk bestaan er geen kegelspelen meer, die herbergen zijn gesloten.

Blijft ons voor ‘t sluiten van dit artikel te spreken over het kaartspel. Kinderen speelden “kopke roefelen”. Dat was met xxx. Elke slag thuis gehaald, mocht een beentje van het kruis wegvagen. Die eerst de drie kruisjes weg mocht vagen was gewonnen. Kinderen speelden ook schuppen zot, jagen en liegen. Maar grote mensen speelden wiezen (whist), dat nu nog gespeeld wordt. Ze speelden ook met een getekende boom en smouspassen was een fijn spel met 2.

Er moet nog iets gezegd over trouwfeesten. Die gebeurden helemaal anders dan nu. Alle gewone trouwstoeten gingen te voet naar het Gemeentehuis en de kerk. Na de inzegening deed de stoet de toer van de herbergen en die waren er in getal. Zodat een deel van de genodigden al dikwijls bedronken waren voor de feest. Dat was niet plezant. Nu doet het gezelschap een reisje per autocar, voor het feestmaak en dat is veel plezieriger.

De meer begoede trouwers reden per voiture en paard.

Dat was voornamer dan nu de auto’s.