E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Pauwels Robert

Robert Pauwels door Maria Vangramberen

VILLA PAUWELS in de Kwikstraat


Die villa heeft een meer bewogen geschiedenis.

Vroeger tijden stond midden in een hof, een kleine witte villa, toebehorend aan de familie Moedbeeck van Leuven. Voor 1890 heeft daar een tijdje een Hollandse familie Leesberg verbleven. Vader was notaris geweest en woonde hier met zijn 4 dochters Alida, Marie, Elise en Caroline. Marie was volledig blind. De zoon Antoon Leesberg, ook notaris was gehuwd met een dochter van kleine adel en door te grote zwier, was de jonge notaris failliet gegaan en had heel de familie in het verlies van fortuin meegesleept. Vader Leesberg was van schaamte uit Holland gevlucht en had als verblijf Everberg gekozen. Vader Leesberg is gestorven en zijn 4 dochters hebben toevlucht gezocht in het klooster. ‘k Heb er 3 van gekend. Ze zijn er allen gestorven en in Everberg begraven.


Pauwels heeft de kleine witte villa gekocht en afgebroken en een nieuwe gezet. Pauwels was een gek, die met zijn fortuin speelde. Hij heeft gedurig afgebroken en opgebouwd. Het huis van Louise Morren is in het compexe ingebouwd. Daar was het aquarium met zeldzame vissen. Men ziet nog de toegemetste vensters. In ‘t beschrijf van de Kwikstraat heb ik gezegd, welke huizen gesloopt werden. Hij maakte ook een prachtige winterhof, met grote palmbomen en kleine watervallen, door stielmannen aangelegd. Het gebouw bestaat nog. Aan de overzijde van ‘t wegske legde hij een grote groentenhof aan en een boomgaard. Ook maakte hij er een fijn chinees Théhuisje. Van in de winterhof ging men la,gs het brugje, dat nog bestaat naar het théhus. Op ‘t einde van de boomgaard stond een ronde houten tent, om koerspaarden te oefenen. Het gebouw rechts aan de leeuwen was een paardenstal, want voituren had hij in klein en groot, ook een carosse met 2 gepommeleerde paarden. Mooi weet-je. En de lezer zal mij misschien niet geloven als ik hem zeg, dat wij em zagen rijden, aan ons voorbij met een licht, maar zeer fijn voituurken zwart en geel, waarop hij en zijn vrouw gezeten waren en getrokken door elf geiten. Ik zeg elf en geen minder. De mensen sprongen buiten en schudden het hoofd. Onder de grote, wilde kastanjelaar hingen een dozijn papegaaien op sokkjes en vastgemaakt met kettingen aan de takken. Alle, kostelijke vogels met pluimen van alle kleuren. Schoon waren ze bovenmate, maar hun geschreeuw van dag en nacht kan men tot binnen in ‘t klooster horen. Hij heeft de vogels niet lang gehouden.

‘s Avonds bij het invallen van de duisternis kwam de bediende Parmentiers aan de poort staan en speelde jachthoorn.
‘t Was schoon. Ik was toen lange tijd te bed, maar ik hunkerde naar de avondschemering omwille van de jachthoren. Dat bracht poëzie in ‘t dorp. De horen is stilgevallen in 1914 als Parmentiers opgeroepen werd voor militaire dienst. Daar hebben we lang over getreurd.


Rond de jaren 1906 of 1907 heeft Pauwels de Grubbe gekocht. Voorheen was dat een zandsteengroef. Hoe dikwijls hebben wij met Duceauville wagentjes, die steen naar de straat brachten, gespeeld erin gezeten en voortgeduwd. Dat was eigenlijk gevaarlijk spel. Verderop was er een klein dennebos, waarvan nu nog fragmenten bestaan. Ik geloof dat het bos eigendom van de gemeente was. Die Ardeense hoek heeft Pauwels aangekocht en er een tweede villa opgebouwd. Van daarboven moet men een mooi zicht hebben op Midden-Brabant.


Rond zijn woning, had hij een hof aangelegd naar Engels model. Daarvoor had hij 3 hoveniers uit England laten komen. Langs alle wegen stonden firguren in palm uitgesneden: een hondenkot met hond vooraan, een haan, icônen, pyramiden enz … Alle zondagen waren er tal van wandelaars uit omliggende dorpen, om die hof van op straat te bekijken.

Een van de hoveniers: Harold Staneliff (Rolleke) is hier getrouwd met Felivitas Van Meerbeek en is lange jaren hoveniet geweest bij Vanden Dries in de villa “De Dennen”. Zijn Wwe leeft er nog.


Na de oorlog van 1914 is Pauwels verhuisd naar Enoulème in Frankrijk, geboortestad van zijn tweede vrouw. Hij heeft de villa boven verkocht aan Mevr. Devos uit Scherpenheuvel, die het in 1940 voortverkocht aan de Landbouwcorporatie.
‘t Was een studiecentrum voor soutrôleurs.


De villa is te voren eens afgebrand en Mevr. Devos liet ze verder opbouwen. Nu is het een Psycho-technis instituut voor aspirant –officieren. ‘t Is een wildernis geworden. De postkaarten van voor 5 jaar tonen U nog de stand van de Grubbe rond 1905. De kar staat rechtover de steengroef en in de Hollestraat stonden bomen in de kanten.


De villa Pauwels beneden op de Kwikstraat ging over aan Mr Albert De Wael, van de grote firma aannemers van Brussel. Als Mr De Wael het hier moe was, heeft hij heel de eigendom verkocht aan het huidig wezengesticht van Meyel, toebehorend aan de C.O.O. van Etterbeek. Dat zal wel een definieve toewijzing zijn.