E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Het Dorp
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Everberg in de oorlogen

Everberg in de oorlogen door Maria Vangramberen

Het boek zou niet volledig wezen, zo niets gezegd van wat Everberg, onder de beide oorlogen geworden is. In 1914 waren vele jongens opgeroepen, enkele vrijwilligers waaronder aalmoezenier Vangramberen. ‘k Herinner mij nog goed de slag op de Kesselsebergen tegen Leuven. Men kon met geweren en mitrailleuzen horen schieten of we er bij stonden. In die slag zijn verschillende jongens gesneuveld en die liggen in Velthem begraven. De eerste Uhlanen kampeerden op het veld voor het pachtof van Prosper De Coster. Zij hebben Everberg geen kwaad gedaan. Al de luiken waren dicht om ze te ontvangen, maar het was een ondraaglijk gevoel van niet meer vrij te zijn. Rondom ons brandden de dorpen, Leefdaal en Kortenberg. In Kortenberg werd Dorre Baeyens, geboortig uit Everberg, doodgeschoten in het park van Houbaert waar nu de villa’s van de stationsstraat op staan. De avond van de invasie waren vele mensen onderdak komen zoeken in ’t klooster, ook de priesters. Maar onderpastoor De Smet ging af en toe in de goot van’t dak van de pastorij liggen om de toestand te verkennen. In ’t klooster werd er gebeden, de absolutie gegeven. Kinderen schreeuwden van de vaak. ’t Was een miserie. Van toen af zat de schrik in de mensen. In de oorlog hebben ze ons met rust gelaten, tenzij de fameuze Otto, een officier in Moorsel gelegerd die het weggestoken graan opzocht met een scheppertje als een gesloten domper van de kerk. Nu en dan kwam er van ’t front een smokkelschrift. De ravitaillering geschiedde langs het comiteit onder toezicht van Mr. en Mevr. De Wolf en Vital Van Roey. Tien jongens zijn gesneuveld, hun namen staan ingebijteld in het monument. Al de jongens stierven door de kogel behalve Louis Huygens van de Bakstraat. Hij stierf van Tifus op een schip aan de Noordkust van Frankrijk. Na 4 jaar kwam de gelukkige bevrijding. Het blije weerzien van onze jongens. Ze vonden hun dorp nog hetzelfde, maar de inwoners waren veranderd, door geen enkele oorlog wordt een volk beter.

In de vroege morgen van een schone meidag, we schreven toen10 mei 1940 werden wij verrast door een bombardement op het vliegveld.

Algemene verslagenheid. Van dat ogenblik af waren de Stucka’s niet meer uit de lucht. Hun mitrailleurvuur  ratelde er maar op los. Louis Defranquen moest schuilen onder zijn kar om niet getroffen te worden. Wij werden aangemaand door de Engelsen onze woningen te verlaten. Zij gingen de Dijle verdedigen en dan lagen wij in de vuurlinie. Daar kan geen enkele burger het uithouden. Die uittocht was zielig. Te voet, per kar, per rijwiel was heel de streek van Leuven de baan op. Daar de franse linie begeven had was alle verdediging hier nutteloos en mochten we na enkele dagen weerkeren. In een leeg en doorsnuffeld en geplunderd huis terugkomen was nog zieliger.

Ik kwam persoonlijk heel alleen te voet van Tervuren op verkenning. Op Vrebos bij Emiel Van Campenhout weerhielden ze mij voor de middag. ’t Waren kiekens, die de Duitsers in hun haast hadden moeten achterlaten; ’t was goed. Er stond ook gekookt spek, koud in een massa vet. Wij aten dat op een snede bruin brood. ‘k Geloof dat het bij hen Pimpernikkel heet. Met dat regiem stonden Hitlers zonen straf op hun benen. In ’t dorp, enkele mensen, zuster Adelia en ik. We sliepen met ons twee in ’t klooster, met de hond voor de deur. Alles was doorzocht, en alles van waarde meegenomen. Wie had het gedaan? De Engelsen of de Duitsers? Na enkele dagen waren ze thuis, we hadden die episode heelhuids doorgemaakt.

De opgeroepen jongens zijn allen gauw terug gekeerd. Enkel Frans Noppen is in een bombardement aan de franse Noordkust van de luchtdruk neergeslagen. En Karel Vlierackers die in Gent de beide benen afgeslagen was, is in het hospitaal aan de verwondingen gestorven.

Jefke Nijs uit de Zipt was hovenier in ’t Koninklijk paleis te Laken. Hij reed met de tram van Sterrebeek naar zijn werk zoals naar gewoonte op 1944 kwam de Gestapo hem van de tram halen, en hij werd na enkele dagen naar Duitsland gestuurd. Denkelijk heeft die jongen in Uraniummijn moeten werken, want men is te weten gekomen dat hij in Hamelschein gestorven is aan Pneumonie, die niet voortkwam van kou vatten. De jongen is in Duitsland begraven. De namen van de drie slachtoffers zijn ingebijteld in het 2de monument.

Everberg heeft van de 2de oorlog niet veel geleden. Enkele gebroken ruiten van het springen van het vliegveld van Melsbroek bij het wegtrekken van de troepen. Er is ook een vliegende bom gevallen op de Troost en één in het bos nabij het kapelletje van Scherpenheuvel. ‘t Was tijd dat de oorlog gedaan was, de V 2’s vlogen uit alle richtingen. In de Groefdel stond een batterij Engelse kanonnen met een radar om ze te onderscheppen. Velen ontploften gelukkig in de lucht.

Weten de lezers dat Everberg de grote eer had, Maarschalk Montgommery te legeren. ‘k Herinner mij dat veldwachter Constant Netelaers mij zegde in 1940, dat het kasteel zeer hoge gasten mocht logeren, en dat het geheim moest blijven voor de bommenwerpers. In 44 heeft Montgommery zich herinnerd dat hij in Everberg zo rustig had kunnen verblijven en is in 1944 na de bevrijding is hij met zijn legerstaf de aanval op Arnem komen voorbereiden. Wij hebben zijn soldaten zien vertrekken en op de heflt van het getal zien terugkeren. Toen het regiment hier gelegerd was stond heel het park vol tenten. Montgommery verbleef zelf onder een tent en had geen vertrek bij de prins. Hij is hem zelfs niet gaan groeten. Hadden de Duitsers dat geweten, dan had van Everberg geen steen op steen gebleven.

Daarmee sluiten we dit boek met de hoop dat de lezers iets geleerd hebben over Everberg in voorgaande tijden.