E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Het Dorp
Oorlogen
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Onderwijzers

Onderwijzers door Maria Vangramberen

De oudste onderwijzer, waarvan wij iets weten is

Henricus De Bruyn geboren te Neerijssche op 9-8-1785. Hij was koster en onderwijzer tegelijk. Was gehuwd met Elisabeth Stie uit Erps, echtpaar zonder kinderen. Op het klokje van 1908, hier in deze nota’s ingesloten, zult U een jaargetijde van hen gedrukt zien. Ze hadden een nichtje aangenomen, Mieke Trappeniers. In de volksmond heette dat meisje “Mieke van keusters” omdat haar oom koster was. Hij is overleden op 5-3-1869, Meester Vaesen is hem opgevolgd. Vaesen Joannes-Lambertus geboren te Stockheim in Limburg 11-4-1848. ’t Is hij, die het Voerpoellied componeerde. Hij is jonggezel gebleven en op 40 jarige leeftijd gestorven op 29-7-1888. Meester Vaesen is blijven klas geven in 1879 met de schoolstrijd. Meester Poets geboren te Lommel op 29 juni 1851, gaf klas in Cortenberg. Daar Z.E. Kardinaal van Mechelen verboden had aan de priesters nog de H. Communie uit te reiken aan de onderwijzers, die voortgingen les te geven in de officiele scholen, had de Meester het geval aan zijn vader uitgelegd. En het antwoord van die christelijke vader Poets was categoriek “Als dat is, jongen, hier is werk en eten voor U, kom maar naar huis.” Meester Poets heeft zijn onderwijzersambt in Cortenberg neergelegd en is naar Lommel teruggekeerd. De Graaf de Merode van Everberg had het vernomen en vroeg aan Meester Poets in Everberg een vrije school op te richten. Hij gaf daarvoor een plaats in het Biesthof als klaslokaal. Na de wet van 1879 is Meester Poets hier onderwijzer gebleven, soms met ver over de honderd leerlingen in klas.

Dat zijn onderwijs degelijk was, bewees het feit, dat Victor Vangramberen, student in Hoogstraten, geen wiskunde moest bijleren, tot in de 4de latijnse klas, als algebra moest geleerd worden.

Daarbij, overschouwt maar de schare mannen van die tijd, die geen verder school volgden dan te Everberg. ’t Zijn allen degelijk ontwikkelde mannen. Toen waren er schoolprijskampen tussen scholen van dezelfde streek en Everberg kwam altijd eervol uit de kamp.

Opgevolgd door Meester Victor Dechamps geboren te Kessel-Lo. Deze onderwijzer nam ontslag in 1935 en heeft lang in Cortenberg gebleven. Hij moet op ’t einde zwak van geest geworden zijn, want de radio heeft tweemaal opgeroepen dat Meester Dechamps het huis van zijn dochter verlaten had en zoek was. Hij is toch altijd terug gevonden.

Meester Maes Frans geboren te Cortenberg is eerst als hulponderwijzer in Everberg gekomen in 1918 en is Meester Dechamps opgevolgd als hoofdonderwijzer in 1935 tot op heden.

Meester Maes is een toponimist en heeft al vele brochures uitgegeven over de oude woningen van deze streek. Hij is dan ook een drukke medewerker van “eigen schoon en de Brabander”

Meester Maes is gehuwd met Jeanne Alaerts van Everberg en heeft een schoon gezin met 7 kinderen: 4 jongens en 3 meisjes. De woning in ’t gemeentehuis was waarlijk te klein en hij heeft een mooie villa gebouwd op de Lodderhoek.

Hulponderwijzers

Goossens Gustaaf van Attenhove is hier onderwijzer geweest van 1911 tot 1918. Is gestorven aan T.B.C.

Carlens Alfred van Landen 1919 tot 1923.

Buckenhoudt Vital van Leefdael en wonende te Evere van 1925 – 1927

Vandenhoeck Armand van Meerbeek wonende in Erps-Querbs van 1936 tot op heden.