E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Ambachten
Het Dorp
Kerkhof
Oorlogen
Gewoonten
Onderwijzers
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Het kerkhof

Het kerkhof door Maria Vangramberen

In vroegere tijden werden de lichamen van de Prinselijke familie de Merode begraven onder het St Hubertuskoor. Maar de kerkijke overheden hebben die begrafenissen verboden. Dan heeft de familie de huidige kelder laten maken, een verlengenis van de voormalige, maar buiten. Boven de ingangsdeur staat hun devise: “Plus d’honneur que ‘d honneurs” (Meer eer dan eerbewijzen). De kelder is vele trappen diep. ‘k Ben er al eens in afgedaald. Al de afstammelingen in rechte lijn zijn hier begraven. Er liggen ook 3 kinderen: de gravin Beatrix de Merode, dochtertje van Werner en van zijn echtgenote Pauline de la Rochefoucauld. Zo lang graaf Jan niet getrouwd was verbleven zijn broer en zuster hier om de beurt en de kleine gravin van 10 jaar is hier weggekwijnd. Er ligt een kleine Prins van Monaco, ? jaar oud, waarvan de moeder, gravin de Merode, hier op bezoek was bij haar ouders, toen de kleine stierf. Een kleine Prins Charles de Merode, broer van Prins Amaury, gestorven kort na zijn geboorte onder de oorlog van 1914-1918.

Na de oorlog 1940-1944 als de Koninklijke familie van Italie uitgeweken was, lag hier in Brussel te sterven, de graaf van Turijn, oom van de Hertog van Aosta, afstammeling van een gravin de Merode. Na zijn dood is hij hier in de kelder bijgeschoven en men heeft lang de case opengelaten. Maar ziende, dat er weinig hoop was op herstel van de monarchie in Italië, heeft men het graf voor goed gesloten. ‘k Ben toen naar de begrafenis geweest en ik moet het zeggen, ik was ontroerd tot in het diepste mijner ziel. Die man werd hier eenzaam ter ruste gelegd. Ver van zijn land, nog in volle revolutie. Achter het lijkbaar stapte de Hertog van Aoste, een man van groot gestalte, de voormalige Koning van Crosbiè, onder het bewind van Mussolini. Zijn broer was Koning van Ethiopië, maar die was al gestorven aan T.B.C. in Egypte onder de oorlog. Hij zelf die grote, uiterlijk struise man is uitgeweken naaar Brazilië en kort daarna in een hotel gestorven. De weduwe bezit nog goederen in België waarvan Mr. Guy Van Roey nog rentmeester is.

Rechtover de kelder van de Prinselijke familie de Merode, was de kelder van de Brusselse familie Wéry. Ik heb reeds van Emerentia Wéry gesproken, bij de giften aan de kerk. Er is hier van haar een stichting, want ik heb in de tijd dikwijls haar jaargetijde horen afroepen. Op die kelder stond een glazen kapel met kronen en kunstbloemen. Dat glas was op vele plaatsen gebroken en om het zicht van het kerkhof, is die kapel onttakeld. Daar er sedert tal van jaren, niemand meer begraven werd, heeft de gemeente de kelder voor goed gesloten; enkel een cemente steen wijst nog de plaats aan.

Aan de achterkant van de kerk, was nog een kleine kelder van de familie Moedbeeck van Leuven, met kettingen afgebakend. Die familie bestaat nog in Leuven. Daar ligt een jonge Dokter Moedbeeck begraven. Geboren in Leuven 10-8-1854. Die familie bezat hier een buitengoed in de Kwikstraat en de Dokter moet in Everberg gestorven zijn, want ik vond zijn overlijdensakt in de Gemeenteregisters.

Daar, in die kelder sedert lang niemand meer bijgezet werd, is het Gemeentebestuur, ook tot het slopen overgegaan. Het klooster heeft er ook een begraafplaats, waar vele zusters te rusten liggen, sedert de stichting.

Daarnevens is nog de kelder van Mr. En Mevr. Poets en hun neef, Zeer Eerw. Heer Leo Laurent, in leven rustend pastoor van Kerkom.

En hoeveel van onze naastbestaanden werden hier neergelegd zonder kelder en zelfs zonder kruis op hun graf, want vroeger waren die grafmonumenten niet in de mode, zelfs niet bij welstellende boeren.

Vele jongeren vragen zich af welk grafmonument aan de ingang van de kerk ligt en zonder kruis. Dat is van de eerste vrouw van Pauwels. Mme Rouschkop. Die vrouw is gestorven in concubinaat en mocht niet christelijk begraven worden. Haar zoon Carlos onderhoudt nog immer haar graf.

In ’t begin van ’t Kerkhof is een pleintje voorbehouden voor de oudstrijders van beide oorlogen. In de muur van het kerkhof zijn twee monumenten aangebracht. Een met de namen van de gesneuvelde soldaten en van de overlevende oudstrijders van de oorlog 1914-1918 en een van gesneuvelde soldaten en burgers van 1940-1944. Bij de inhuldiging van het eerste monument zijn er grote feesten geweest in het dorp. Het moet in 1951 geweest zijn, dat de grote feesten plaats hadden voor de inhuldiging van het gedenkteken. Om 10u. Dankmis met kanselrede van kapitein aalmoezenier Vangramberen. ’t Deed wat vreemd aan, een militair op de predikstoel. Iedereen sprak van dat schoon sermoen. Voor ons was dat een revolutie, want wij hadden de broer nog nooit horen prediken. ’s Namiddags, grote stoet met zinnebeeldige wagens en de oudstrijders op flinke militaire stap. En volk van einde en ver!! ’t Was een schone dag. Nu was het kerkhof te klein geworden. Het Gemeentebestuur onder de stuwing van Burgemeester De Coster is overgegaan tot het aanleggen van een nieuw kerkhof. Prins de Merode heeft daarom een stuk land gratis gegeven bij de Kouterstraat. Er is ook een lijkhuis op aangebracht in vorm van een villa. Het geheel heeft de aanblik van een lusthof, maar ’t is helaas onze laatste woonst. Het kerkhof rond de kerk zal in afzienbare jaren verdwijnen en ’s zal een plein worden, zoals elders. Maar ’t zal ons toch immer gedenken, dat onze ouders en familie er onder begraven liggen.