E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Het Dorp
Oorlogen
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Gewoonten

Gewoonten door Maria Vangramberen

Kwakzalvers Het was de gewoonte, dat er na de Hoogmis altijd een of andere kwakzalver, aan de kerk, zijn waar zocht te verkopen. Die ik mij herinner is Tissens. Een magere vent met een hoge hoed. Hij verkocht maagthé. Dat was een bittere drank, die de spijsvertering moest helpen. En altijd waren er liefhebbers.


Tandtrekkers ‘k Heb ook de tandentrekkers aan ’t werk gezien. Ze kwamen met tromgeroffel en grote gebaren zeggen, dat ge het slachtoffer niet zoudt horen schreeuwen; dat alles pijnloos verliep. Natuurlijk, het lawaai van trom belette het horen van de kreet. Die mannen stonden op een verhoog en de tand werd getrokken in ‘t aanschijn van iedereen en getoond. De ene trok wat meer scheve gezichten, dan de nadere. Maar wat er van ’t hygienisch mondspoelen terecht kwam, weet ik niet meer.


Liedjeszangers

Als een meisje bekend stond voor haar buitengewone lichte zeden, werd er een lied over haar gemaakt. En dat was een grote schande weet je. In de streek werd het aan alle kerken gezongen. Maar de staat heeft er een verbod opgezet, omdat het eerrovend was. Om hun liedjes kracht bij te zetten, hadden ze een plakkaat met tekeningen ofwel grote letters met inslag en de mensen kochten en zongen.


Kiezingen voor de kamers Toen, zoals nu, waren er kiezingen voor de wetgevende kamers. Hadden enkel stemrecht, de mensen die een zekere som belastingen betaalden. Voor kiespropaganda, kwamen de kandidaten in char à banes te samen te Leuven en gingen de stemgerechtigden aan huis bezoeken. Dat waren de mannen als Schollaert, Helleputte, de Trooz, Poulet enz... Die aanzagen hun mandaat voor de Kamers als een eer en dat baantje was niet vergoed. Die spreken in het teken van het welzijn van het land. Ze hadden hun eigen geldbeurs niet in ’t zicht. Ze handelden geenszins uit winstbejag. Toen was het land geregeerd door onbaatzuchtige mensen.

Maar wat die mannen wel waren: geprofeste aftruggelaars van oudheden. Ze gingen zo te werk. Ze bestoften de boeren voor hun mooie zaken. Tot de boer, fier over zijn bezit zei: “Kan ik U er plzeier mee doen?” Alles werd ingepikt. Tot groot spijt van de kinderen, die nu beseffen, wat men hun ontfrutselde.


Loterij

Alle jaren werd er geloten voor wie moest soldaat worden. De jongens kregen hun oproep van ’t Gemeentehuis en vertrokken ’s morgens met een benepen hart. In Leuven besliste het lot. Toen werden er in de stad rozen gekocht en op de hoed gestoken. Ze kwamen al zingend terug in het dorp en de meesten waren aangewezen. Natuurlijk, kwamen de jongens met goede opvoeding recht naar huis. Die jongens, als ze een slecht lot getrokkken hadden, werden uitgekocht voor 1600 F x 40 = in onze munt aan 54.000 F. Dat was zowel als nu een hele som.

Er waren ook jongens die een goed lot getrokken hadden en toch wilden soldaat worden en die verkochten hun eigen voor 1600 F. ‘t Waren meestal waaghalzen.

Soldaat worden was een lange proeftijd. De gidsen zoals Edward en Louis Van Lint moesten 3 jaar kloppen. Maar ge zaagt het later aan hun zwierige gang. Warke is nu 75 jaar en ge ziet dat nog.


Dodenwake

Er werd vroeger bij de doden dag en nacht gewaakt, om de kaarsen bij het doodsbed te vernieuwen en om te bidden. De geburen kwamen ’s avonds samen en baden het rozenhoedje voor de overledene. Heel de buurt was immers onder de indruk van het heengaan van hem, die ze zo goed gekend haddan. Want geburen houden van elkaar, ze zijn vergroeid met elkaar en delen lief en leed.