E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Het dorp

Het dorp door Maria Vangramberen

Het dorp is, sedert wij kind waren, grondig veranderd.

Toen waren meestal de huizen zonder verdiep. De grond was veel beterkoop dan nu en de mensen bouwden in de breedte in de plaats van in de hoogte. ’t Was wel veel gemakkelijker: alles gelijkvloers. Ik moet er echter bij voegen dat de huizen minder hygiënisch waren alleen al door de kleine vensters die minder licht en lucht binnen lieten. Op de meeste boerderijen waren de stallen tegen de woning gebouwd en de geur van de stal kwam tot in de verblijfplaats van de gezinnen. Toen waren de koeien dikwijls aangetatst door tbc met het ongelukkig gevolg dat de microbe overging op de mensen.

Wij willen nu eens beschrijven hoe het dorp er uit zag.

De dorpstraat is voor wat de gebouwen betreft ver dezelfde gebleven. De Kantien, nu bewoond door Emiel Defranquen was een witgekalkt gebouw met groene luiken, een herberg. “Bij Brieksé” zegden de mensen. Daar, in de grote kamer had de verkoop van het hout van ’t kasteel plaats en die café werd goed bezocht. Ze is gesloten in 1906. Daarnevens woonde Jef Baudemprez in een tweeewoonst ”Te Moeykes” genaamd. Er was café waar nu Petrus en winkel waar Jochmans woont. Jef was ook schrijwerker en ... bakker. U moet weten dat er rond het jaar 1900 maar één bakker brood aan huis bracht en dat was Van den Eynde uit Leuven. Die deed de ronde van Everberg éénmaal per week, ’s zaterdags en dan verkocht bij brood en krentenkoeken. Daarom haalden de mensen, als ze niet op tijd gebakken hadden, brood bij Jef of bij Van Himphen, twee bakkers van het dorp.

De geschiedenis van het klooster vormt een afzonderlijk boek van dezelfde schrijfster. Ze woont al 53 jaar in het instituut en was goed op de hoogte van het ontstaan, de groei en bloei van de communauteit. Het boek berust in het klooster in handschrift.

Liefhebbers zullen hem wel mogen lezen.

Links in het huis waar nu Fons Ottermans woont, woonde een zekere Aernouts en zijn vrouw, zonder kinderen. Het huis is afgebrand en gekocht door een zekere Felixx Moll met Melanie Vanderelst (van Lammeke De Wolf) familie van Aernouts. Felix Moll was een goeie plekker en heeft het huis opgebouwd zoals het nu is. Maar de sukkelaar is te niet gegaan omdat hij geld van zijn arbeid, waarop hij recht had, in Brussel niet kon krijgen. Hij was daardoor genoodzaakt zijn huis te verkopen en Crépin, de nieuwe eigenaar heeft er een melkerij van gemaakt. Crépin heeft de melkerij overgelaten aan Hollanders. Het huis was waarschijnlijk te klein voor zulk een uitbating en de Hollanders bouwden de melkerij op het Steenhof, later overgenomen door Julien Storms. Guillaume Ottermans heeft het huis in de Dorpstraat gekocht van de Hollanders en zijn zoon volgt hem op.

De witte café aan de kerk was bewoond door een zekere Mie Paris. Ze was een tijdje in Parijs geweest en bofte er mee. Daarom werd ze zo genoemd. Ze had een wees aangenomen; Sus Stuckens. Eén van de jongens van Sus, Constant, een jongen van 10 jaar en misdienaar op dat ogenblik, is verstikt in de zavelput op de weg naar de Konijnenhoek. Sus zelf hebben ze nog kunnen redden, maar hij hield een stijf been. De herberg is door zijn weduwe verkocht aan Louis Claessens.

Het huis Ottermans is hetzelfde gebleven. Ook een café. De beide cafés zo recht over de kerk trokken goed. Hun zalen dienden overhand voor het concert van de fanfare.

Een zoon van Janneke Ottermans was zeeman geworden. Als die na jaren eens terug naar huis kwam, keek heel het dorp vol ontzag naar hem op. Dat was de man die de wereld had gezien en die kon vertellen. In die tijd was Amerika ver van hier en Azië aan het uiteinde van de wereld. Louis zei dat hij 36 keren onder de zon was doorgevaren. Denkelijk was dat zijn manier om uit te drukken dat hij zoveel keren de evenaar gepasseerd was. Hij is op 45-jarige leeftijd thuis komen sterven.

Daarnevens woonde Suske Pinoy met zijn gezin in een lage boerderij, hermaakt door zijn kleindochter Marie.

Het huis waar nu Therence Vekemans woont, is een oud huis afkomstig van de familie Poels. Roos en Heinke hebben er vele jaren gewoond en het huis draagt van binnen nog zijn oud cachet. In 1896 is het laag huis afgebroken en met een verdiep herbouwd.

Daarnevens woonde Trien Verhoeven. ‘k Herinner me nog er in de winkel geweest te zijn. In de oude tijd was er een traliewerk op de toog. Als de klant weg was werd de gril toegeschoven. Het was er ook café; en wel een politieke! Heel de partij van Jan Ackermans vergaderde er regelmatig. Jan was immers de schoonzoon van Trien. En in die tijd was de gemeentestrijd nog al eens wat heviger dan nu. Het huis is overgenomen door haar zoon Gustaaf Schoonjans en nu afgekocht door de stiefdochter van Staf. Het huis is voor het ogenblik in volle verandering en krijgt het uiterlijk van een heel nieuw. Van Staf moet ik nog iets vertellen. Hij heeft gezorgd dat zijn moeder zonder priester gestorven is. Hij zelf strief nog jong aan pleuris. Roos van Haesaerts stond hem bij en Staf wou wel bediend worden. De priester was ons Heer halen en dikke zweetdruppels kwamen hem op het voorhoofd. Roos, komen ze nog niet af? Vroeg Staf. Nu had hij schrik dat de priester te laat zou komen. Een voorbeeld voor hen die er aan geloven. ’t Is een anekdote, die kan doen nadenken. ’t Is de zuivere waarheid.

Heel die blok huizen, vanaf Therence Vekemans, hoorde destijds toe aan Karel Schoonjans. Een deel is gegaan naar de man van Rien Verhoeven en een ander deel naar Melanie, echtgenote Louis Beyens. Het huis van Louis Van Campenhout heeft ook toebehoord aan de tak Schoonjans. Mie, de moeder van Louis, was in eerste huwelijk getrouwd met een Schoonjans.

Daarnaast is de zagerij; maar vroeger als Tiest Beyens nog leefde, was het maar alleen een rademakerij. De zagerij is opgericht door Louis en Fons, zijn twee zonen, onder de oorlog van 14, toen er veel bomen verkocht werden in de streek. Sedert vele jaren wordt er niet meer gezaagd. De Duitsers hebben in de tweede oorlog de bossen zodanig geplunderd dat er geen dikke bomen meer kunnen verkocht worden. Marie, de vrouw van Tist, was een der laatste vrouwen die nog een witte kap op het hoofd droegen. ’t Was danig proper maar het ging uit de mode.

Van de overkant in ’t dorp is de heuvel veel hoger geweest. De hof van het pachthof De Busscher is uitgebakken voor het huidig gebouw. Georges De Busscher, afkomstig van de Zipt, huurde een grote hoeve aan de rand van het park van Tervuren en was burgemeester van Duisburg. Die hoeve is onteigend en daarom is hij hier komen bouwen. Georges had twee kinderen: Petrus en Philomeen, echtgenote van Frans Decoster (Suske van Ackermans) en was dus grootvader van Prosper, Marie en Louis van Ackermans en van Petrus’ kinderen: Maria, Georges, Philomeen en Leonie.

Het huis waar Alfons Servranckx in woont is nieuw gezet door Louis Cappuyns voor zijn zoon August.

De pastorij is in 1935 grondig veranderd. Vroeger was ze omringd door een muur met een poort. De hof was meer een lusthof, best in orde. Tot daar de dorpstraat.