E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Ambachten
De bossen
Het Dorp
Kerkhof
Oorlogen
Gewoonten
Onderwijzers
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

De bossen

De bossen door Maria Vangramberen

Everberg is omringd door bossen. Beneden in het dorp: de warande en het pare van ’t kasteel, van de steenweg op Meerbeek tot in Cortenberg. Die bossen waren vroeger meer toegankelijk voor het publiek. Er liep een zeer mooie weg midden in vanaf de Daelemstraat tot aan de Donaubeek nabij Wijnegemhof.

Langs die straat reden de boeren met hun gespan naar Erps veld. Dat was een grote wegbesparing. Wij gingen ook langs daar naar de trein voor Leuven. Er was immers een halte in Erps veld. Sophie Morret van de Kruisstraat was er baanwachtster.

Er liep een mooie lindendreef van aan het huis van Jef de boswachter tot aan ’t kapelleke en verderdoor draaide de dreef en liep gelijklopend met de kruisstraat. Maar vanaf ’t kapelleke waren het dennebossen; die straat liep over Pardoeffesberg naar de oude kerk van Cortenberg, nu een tamelijk grote kapel.

Dat was de dreef naar de Kluis, want vroeger tijden woonde hier een kluizenaar, boven aan Pardoeffesberg. Ik ga het U trachten verstaanbaar te maken, met een tekening.

Bekijk nu de schets: de lindendreef loopt voorbij het kapelletje, komt aan een kruispunt en aan dat punt stond, bij goed weder Toontje de blinde (Antoon De Kleermaeker) en hij had zo’n fijn gehoor. Als we daar voorbij kwamen, kwam Toontje toch van ergens uit. Hoeveel keren hebben we een cens of 5 centiemen gelegd in zijn hand ! ’t Is voor kinderen een echt plezier een aalmoes te mogen geven. Hij stond daar goed want dat was de rechtste weg van het station van Cortenberg naar huis. Toontje moest leven van liefdadigheid van de mensen. Er was toen geen fonds van gebrekkelijken. In het artikel over sociale toestanden komen we daarop terug. Rentmeester Juliens is begonnen met die lindendreef te niet te doen en één voor één zijn al die zijwegen afgesloten. Er blijven maar enkel de smalle wegen naar Cortenberg. Ik weet niet waarom de Prins dat heeft bevolen, maar ’t was vroeger zoveel schoner en veel plezanter. In de heuvel links in de Prinsendreef, lag een ijskelder ingebouwd. De weg erheen is nu verwilderd, maar de deur is nog zichtbaar van in de dreef. Jaarlijks met vriesweer werden schollen ijs van de vijver gehaald en op een slede met paard bespannen, naar de ijskelder gevoerd. Dat ijs was bestemd voor de keuken van ’t kasteel, maar nog veel meer voor de zieken, die ijs moesten leggen op het hoofd of de buik. Tot een zekere dag de brouwerij van Erps is gaan ijs fabriceren, en de deur van de ijskelder is voor goed gesloten. Nu venten ze rond met ijs uit Strombeek. Er is ook ijs te koop in de brouwerij van Scheurmans in Cortenberg.

Dan hebben we op de heuvelen rond Everberg als bossen:

  1. de Troost, waarover we al uitgebreid geschreven hebben.
  2. de Rosberg, nabij Vrebos.
  3. de Kinderenbos op de weg naar Leefdael.
  4. Everbergbos op de vroegere heirbaan Leuven-Brussel. Boven op Everbergbos is een  ronde put. Zou er toch een huis gestaan hebben?.. Pastoor Daelemans opteerde voor een tumulus of Romeinse begraafplaats. Als hij fortuin gehad had, zou hij hem bloot gelegd hebben.

Vroeger waren er veel meer dennebossen; ook in de warande. Dan gingen we soms aan ’t kapelleke dennentoppen rapen.

Fauna

Op den Troost hebben in de tijd dassen gewoond. Mijn zuster Gabrielle heeft er nog ene levend gevangen gezien bij Wannes Hermans.

Fissen kwamen ook meer voor, en als er iemand een gevangen had, gingen ze rond in de huizen en vroegen ze eieren voor ’t fis.

Een keer heeft Paaike Claessens een otter geschoten, nabij de villa Poets.

Bendectus De Vogelaer vertelt dat er vroeger zoveel egels zaten on de bossen. Die heb ik nog meer gezien. Wij gaven ze een stamp, alsze ineengekropmpen lagen op onze weg. Over enkele jaren zat er nog één in de kevie met kloek en sjipkes, hier in ’t klooster. Het beet de sjipkes een voor een de keel over. Dat was een geschreeuw in volle macht !! Er zaten ook vroeger veel slangen in de bossen. In de jeugdjaren van Feke Cludts en hij is nu 75 jaar, deden ze er veel jacht op. Ze heten ze bospaling. Vader heeft er een aan ons pachthof, midden door gestoken op een zondagmorgend onder de vroegmis, en Sidonie Cappuyns heeft er ooit een gezien van rond de 70cm. lang op de Tessenberg, nabij de Grubbe. Nu nog zitten er van ene kant op Troost. Ze steken hun tong uit zegt Louis Hermans en ze sissen, maar ze vallen niet aan.

Voor ’t ogenblik zit de Troost vergeven van de vossen. Hoe zijn die daar gekomen?..

Dit jaar heeft de boswachter 2 reebokken gezien. Die zakken af van ’t Zonienwoud, om de koppen van het graan af te eten. Na de oogst verdwijnen ze terug, bij nacht in het woud. Louis Hermans heeft nog een Goeland geschoten, met die felle koude van over 2 jaar. Dat is een ijsvogel uit Groenland. Hij wou niet eten. Denkelijk voedt hij zich uitsluitend met vis. Hij heeft er ook een valk geschoten.

Schapen en geiten dat is oorlogsvee. Die ziet men bijna niet meer en de konijnenkweek is afgeschaft. Een kwijntje bereid in zaansaus is nochtans goed. Vindt U niet?

Als wij nog in de boerderij waren rond de eeuwwisseling en later nog, werd er veel aan paardenkweek gedaan. Toen bestond er een dukke paardenhandel met Duitsland. Een koopman van Kessel-Lo kocht de paarden van de streek op en stuurde ze per wagen naar het land. Die paarden moesten geleverd worden in het station van Leuven.

Een veulen van 1 jaar werd vier à vijf honderd frank betaald. Een van 18 maanden 700 à 800 F. Die handel bestaat niet meer. De tracteurs hebben de paarden verdrongen.

Over 60 jaar stonden de koeien op stal en geen in de weiden. Nu met de laatste landbouwtelling waren er meer dan 20 ha.

Rode pattaten waren voor de zwijnen en blauwe waren late patatten.

De kleur was enkel in het vel natuurlijk. Nu is een varieteit van rode patatten op de markt, die exellent van smaak zijn.

Het zal de lezer misschien interresseren, hoe men vroeger zaaide, maaide en oogstte.

De boer won zijn zaad zelf. Hij nam zijn schoonste graan. Op ’t ogenblik van ’t zaaien werd het graan gekalkt en dat was een hele ceremonie. Eerst kalk gestrooid, met wijwater besproeid, met de gewijde kaars overlekt, blaadjes gewijde palm tussen gestrooid en de vrome landman ontblootte het hoofd en bad nog het laatste Evangelie van St. Jan. Dat werd gedaan de avond voor het zaaien. Dan nam de boer zijn zaaikleed, een speciaal daarvoor gemaakte voorsschoot in stevig linnen. Hij rolde er zijn arm in, der wijze, dat hem niet geneerde in zijn bewegingen. Nu nog het graan erin en de man ging met regelmatige stappen over zijn veld. Met een zwierige hand vertrouwde hij zijn zaad aan de aarde. Goed zaaien was een kunst. Met Palmzondag werd een klein stukje gewijde palm in het wassende graan gestoken. Later als het tot rijpheid was gekomen kwam de pikker en legde het in pikkelingen. De kinderen legden op 2 pikkelingen, een streng van een walm, nat gemaakt, lang en gaaf korenstrooi en de vrouwen bonden ze tot schoven. Haver ook maar 5. De hopen koren en haver werden toegebonden, om de wind te verhinderen ze omver te blazen. In een jaar rond 1880 is er een draaiwind geweest, die de schoven meters hoog in de lucht slingerde. Als het graan droog was, haalde de boer het in de schuur. Nooit ’s zondags, want dan maakte de wagen “een meuleke” voor straf zegde de volksmond. In de winter werd het graan gedorsen met de vlegel. Ten allen kante hoorde men die regelmatige vlegelslag.

Tot er rond 1900 het eerste dorsmachine in Everberg kwam. Het werd geleverd door Mr. Van Calster uit Beauvechain-La Bruère. Het werkte met een manège met 2 dyssels buiten de schuur, voor 2 paarden. De paardenleider ging mee rond. ’t Was al een grote vooruitgang. ’t Manoeuvreerde met 5 man: 1 voerder, 1 afraper van stooi, 1 aangever van schoven en 2 afrapers en binders van gedorsen schoven.

Kijk nu de dorsmachienen en de pikdorsers. Einde september ligt alle graan op de zolder.

Maar met al deze voortuigang durf ik betwijfelen of de boer nog die edele fierheid voelt van rechtgetrokken voren en de innige vreugde van zijn arbeid in de volle natuur.

Verschillende boeren in Everberg hebben een tractor. Dat is goed voor de zware lasten uit het veld te halen en weg te voeren. Maar het werk op veld in niet praktisch omdat het land hier te veel verdeeld is en in te kleine stukken.