E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everbergse krielhaan
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Ambachten
Het Dorp
Oorlogen
Gewoonten
Onderwijzers
Pauwels Robert
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Danyel Dirk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Ambachten

Ambachten door Maria Vangramberen

Vooraleer over de ambachten te beginnen,  wou ik U graag nog onderhouden over het boerendedrijf. De boeren hebben hun werk veel gemakkelijker gemaakt met hun karren. Vroeger waren er de bakkarren en de wagens op ijzeren banden en de kruiwagens met bandelieren. De kleine boertjes hadden ook een hondenkar. Nu zijn karren en wagens op caoutchouc wielen. In de plaats van kruiwagens zijn er stootkarren op caoutchouc. Echt gemakkelijk. Hondenkarren bestaan niet meer.

Vroeger had de boer een zware ploeg, die hij stevig moest vasthouden om rechte voren te trekken. Iemand moest mest in de voren doen, ofwel mest van ’t klein schaars doen. Zo moest men mee rondlopen en ge moest niet zwak zijn, want die volbloed merries van thuis konden rap stappen. Dat was dikwijls mijn werk en ‘k zou er de bergen van opgelopen hebben. Vader hoorde van die kant niet, kinderen moesten helpen. Dat kleine schaars moest dikwijls naar de smid. Voor ons naar Gauthier, vooraan in Meerbeek. De smid was een snuiter en hij mocht de tip van mijn neus niet zien of hij riep: “Ah! Vangram den beer (Vangramberen), maar als ik klein was, had ik een radde tong en kreeg het rap terug. Nu weet ik helaas maar ’s anderendaags wat ik moet antwoorden.

Voor ’t ogenblik gebruikt men de Brabantse ploeg met 2 schaarsen. Met de oude ploeg moest men in ’t rond rijden en men had natuurlijk in ’t midden een voor. Nu klinkt de ploeg aan ’t einde van het stuk land en rijdt men in volgende vorm. Men heeft geen voor meer in het midden. Het veld is effen gelijk. De ploeg moet ook niet zo stevig meer vastgehouden worden.

Vroeger legde men het pattenveld in ronde bedden, met nogal diepe aanscheuten (voren). De bedden moesten rond zijn om het water te laten aflopen. De witte patatten Bellemans geheten, waar zeer gevoelig aan vochtige grond. Niet zelden werden op de hoek langs de bedden, erwten geplant.

In ’t verloop van ons verhaal hebben wij gesproken over de oogst, het witloof en de andere gewassen. ’t Is overbodig daarop terug te komen. In die tijd waren er tal van koeigespannen. Maar dat gespan was traag. ’t Gaf niet, de boer was niet haastig, er was geen witloof. In Everberg zijn nog koeiengespannen bij Emiel Cappuyns en zijn gebuur. In de jaren 90, konden grote boeren, werkvolk vinden, zoveel ze wilden. Die mensen hadden geen enkel werkgelegenheid dan bij de boeren, de metsers en de kareelovens. Ze werkten bij de boeren voor voor 1 Fr de kost van 5u. ’s Morgens tot als het donker werd. In de zomer op het veld op het veld en in de winter in de schuur. x 40 was toch maar 40 Fr per dag. Het mocht veel verbeteren voor de werkman. De syndikaten hebben voor die mensen hard gevochten.

Bij de boeren hoort Tistje de schaapherder. Hij was vergroeid met het landschap. Een man groot van gestalte, met zijn kudde, waarvan een deel met zwarte plekken. Die hoorden toe aan het kasteel, de ongetekenden waren zijn eigendom. De schapen mochten weiden in het park van ’t kasteel, langs de kanten en de straten. De boer, als de klaveren, na de laatste snede nog wat uitgeschoten waren, liet aan Tistje Jossa zeggen, dat de kudde mocht grazen. Tisje heeft met zijn schapen een huisgezin van 10 kinderen groot gebracht. Het landschap met de schaapherder hoort tot het verleden en’t was zo dichterlijk !!

Wat de ambachten betreffen. Daar zijn er twee verdwenen: de blokmakers met de hand en de zagers met de hand.

Waren toen blokmakers: Petrus Verbelen en Louis Belis. Die mannen hadden hun werk in de streek. Ze kapten met speciale instrumenten de vorm van de blok uit het hout en holden de blok van binnen uit. ’t Was precies werk om de blok een gemakkelijke trap te geven. Tegen Louis Belis zei men blok en het huis nu bewoond door zijn jongste zoon, heet War Blok. ’t Was er toen herberg.

Jozef Verreydt van Vrebos en Hermans (keike) uit de zipt, waren zagers. Ook Jules Vangrunderbeek, hij leeft nog en Baes bijgenaamd de boy. Die gestorven is aan Tetanos. Hij had in zijn knie gekapt en op de wond pruimetabak gelegd. U kent het resultaat. Wat hebben de mensen aan ontsmetting bijgeleerd, bijzonder in de Boerinnenbond.

De zagers legden hun bomen op 2 hoge schraven. Ze hesen de bomen zo hoog met hefbomen en zelen. Bovenop de boom stond een zager op zijn kousen en onder de boom stond er ook een en overhand trokken ze aan de zaag. ’t Was zwaar werk. Jefke Pardouf (Verreydt) was krom van benen. Eens dat Roos zijn vrouw, achter hem meestapte met andere mensen zei ze “Maar zie eens hoe krom, dat ons jefke wordt! En dat was gemeend ook. In die eenvoudige gezinnen was dikwijls veel meer liefde onder elkander, dan bij hoge burgerij. Tistje Beyens, in de mond Tistje van Schrijntjes was rademaker met veel werk. Zijn zonen Louis en Fons richtten er een zagerij op. ‘k Heb er nog over gesproken in de beschrijving van het dorp.

schrijwerkers: Louis Beyens, Jules Huenaerts en Jozef Baudemprez in het dorp. Henri Huenaerts op de Kruisstraat.

metsers: Louis Hutens van de Bankstraat en Germain Van Fraechem werkten samen en de gebroeders Feyens van de Kwikstraat. ’t Waren allen fijne stielmannen.

witters of plekkers: Louis Cochet en Gustaaf Janssens.

schilders: waren er toen in Everberg niet, die moesten van Erps of van Kortenberg komen. Later heeft Henri Coenaerts zich in Everberg gevestigd en had er veel werk. Nu werkt Jan Coenaerts buiten het dorp en Ferdinand Nevens van de Kouterstraat met zijn zonen zijn de schilders in Everberg.

behangers: moesten van Leuven komen: Edmond Vogelaers van de Wagenweg. Weliswaar tapisseerde de mensen hun woningen niet veel. Alle huizen zelfs de grote hoeven waren gewit.

smeden: Victor Pepermans in het dorp en Felix Brabant op de Bankstraat. Alle twee hebben ze een talrijke kroost groot gebracht. Victor Pepermans heeft met 2 vrouwen 18 kinderen gehad.

Kareelbakkers: Er waren er maar twee: Louis Cappuyns op de Hoek, die werkte met zijn kozijn Suske Cappuyns van Vrebos en De Wanderlaer van de Achter-den-Berg.

Toen werd de steen met de hand gemaakt en was marmer sterk.

De steen werd gemaakt als volgt:

In ’t voorjaar kwam de slijkmaker of moosmaker aan of50 o/oo.

De slijkaanvoerder naar de tafel, die won ook Of24 o/oo.

Een andere man legde het slijk op tafel en won Of24 o/oo.

Dan was er de vormer op tafel, ’t is te zeggen, hij gaf de vorm aan de steen en won Of55 o/oo. De vormer was de meestergast en betaalde de andere gasten.

Een kleine jongen, soms van 9 of 10 jaar, droeg de gevormde steen weg en kreeg daarvoor Of20 o/oo. Dat was zware arbeid voor die kleine mannen. Toen was er nog geen leerplicht en de ouders om te kunnen leven, moesten hun kinderen zo vroeg laten gaan werken. Die gebakken steen werd aan 13f o/oo geleverd. Ik vergat nog te zeggen dat eenmaal de steen gevormd de klei moest drogen.

Dan zet Louis zijn oven in. Dat was een groot en voornaam werk. De steenbakker moest op warme kolen gaan en Louis Cappuyns was zo gewoon aan die warmte, dat hij immer met zijn voeten op de stoof zat. Hij bleef zo zitten bij het vuur tot in de kleine uren van de nacht en ging dan pas naar bed. Zo was zijn gewoonte.

De steen werd weggevoerd in een speciale kar, gevormd uit planken, die in punt onder samenkwamen en vastgehouden met kettingen, want een lading steen woog zwaar.

gareelmakers: Heintje Demey in de Kapellerijstraat en Guillaume Ottermans in de Dorpstraat. Nu Engelbert Haeserts in de Wolvestraat.

kleermakers: G. Cludts en Tistje Vekemans op Vrebos. Smuke in het dorp. Later Livien Banken en Louis Eenbeeck in het dorp. Suske Cludts en zijn zoon Guillaume op Vrebos.

Kapwasses: Louske Van Himphen (Wiske van de Kouter) heeft het huis gebouwd, waar nu de winkel van Fons Beyens is, maar minder groot. Ze had een winkel van kappen en neusdoeken voor vrouwen en deed er alle reparaties aan.

kleermaaksters: Stinne Cappuyns op de hoek en Sylvie Van Lint in de Kwikstraat, later vrouw Claessens-Wouters in de Prins v. Everbergstr. In die tijd floreerden de kleermaaksters. Nu wordt er veel gemaakt goed verkocht. Nu is er een zeer fijne stielman in Everberg. Florent Buelens van de Bankstraat maakt patronen in koper voor de tekeningen op tapisseerpapier voor het fabriek van Peters-Lacroix in Haren. Dat is een zeer ingewikkeld stel.

Verder gaan moest de gewonen handlangers naar de bouwnijverheid, de fabrieken van Zaventem en van Brussel. In Everberg bestaat geen enkel Nijverheidsinstelling, die de mensen hier bindt. Daarom gaan vele jonge gezinnen bouwen dicht bij hun werk of de drukke verkeerswegen en Everberg heeft een achteruitgaande demographie.