E-mail
Pedigree

Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Antonius
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Lodewijk
Mommaerts Raymond
Worldwide
Africa
America
Wisconsin
Mommaerts - Brown
Wisconsin maps
Asia
Australia
Europa
Belgium
Everberg - map
Everberg Kerk Podium
Vrebos lozendaalstraat 8
Bierbeek- gebouwen
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Baeb Maria Rosalia
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Patrick Henry
The family Mommaerts Baeb
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Arosa Line
Mommaerts Paul
Own productions
WOII 1994
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Remembrance

Watertoren Vrebos
Alphabetische volgorde
bibliotheek
Middelnederlandsch Dictionary

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Middelnederlandsch Woordenboek

Lodewijk Mommaerts

Europe Belgium 3200 Aarschot Albrecht Rodenbachstraat 7

Tel. : +32 (0)16 56 90 11 - Mobile : +32 (0)487 759 000

E-mail : lode@mommaerts.eu

Middle Dutch

NL :


Het Middelnederlandsch Woordenboek (MNW) is een negendelig woordenboek met uitsluitend lemmata uit de Middelnederlandse taal. Het is het levenswerk van dr. Jacob Verdam (1845-1919), begonnen door dr. Eelco Verwijs (1830-1880) en door dr. Frederik August Stoett (1863-1936) voltooid in 1926-1927.


Het Middelnederlands is het Nederlands dat van de dertiende tot de zestiende eeuw gesproken werd in het gebied dat ongeveer samenvalt met het huidige Nederland en Vlaanderen, of preciezer: het Nederlandstalige deel van België. De lemmata zijn (waar deze gegevens voorhanden zijn) voorzien van een verklaring (en/of hertaling in modern Nederlands), een aanhaling uit de bron(nen) waarin het lemma voorkomt en vaak ook van een etymologische uitleg.


Een tiende deel (Bouwstoffen) werd door prof. dr. Willem De Vreese (1869-1938) bewerkt en voortgezet door G.I. Lieftinck (1902-1994). Dr. Anton Albert Beekman (1854-1947) breidde de reeks uit met een elfde deel over de wateren van Nederland. Een Middelnederlands Handwoordenboek verscheen in 1911, ook van de hand van Verdam. Dit werd in 1932 herdrukt, waarbij het vanaf het lemma "sterne" opnieuw bewerkt was door C.H. Ebbinge Wubben (1874-1939). Het woordenboek werd in 1998 ook op cd-rom uitgegeven, samen met het tweedelige Corpus Gysseling en een uitgebreide collectie Middelnederlandse rijm- en prozateksten.


Meer recent werd ook het Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW) door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) uitgegeven, dit spitst zich in het bijzonder toe op het dertiende-eeuwse Nederlands.EN :


Middle Dutch is a collective name for a number of closely related West Germanic dialects (whose ancestor was Old Dutch) which were spoken and written between 1150 and 1500. There was at that time as yet no overarching standard language, but they were all mutually intelligible.


In historic literature Diets and Middle Dutch (Middelnederlands) are used interchangeably to describe this whole group of dialects from which later standard Dutch would be derived. Although already at the beginning several Middle-Dutch variations were present, the similarities between the different regional languages were much stronger than their differences, especially for written languages and various literary works of that time today are often very readable for modern Dutch speakers, Dutch being a rather conservative language. By many non-linguists Middle Dutch is often referred to as Diets.

>> Go to the Middelnederlandsch Dictionary : http://gtb.inl.nl/?owner=MNW