Introductie
E-mail


Maria De Wit dood
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Antonius
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Lodewijk
Mommaerts Raymond
Worldwide
Africa
America
Wisconsin
Mommaerts - Brown
Wisconsin maps
Asia
Australia
Europa
Belgium
Everberg - map
Everberg Kerk Podium
Vrebos lozendaalstraat 8
Bierbeek- gebouwen
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Baeb Maria Rosalia
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Patrick Henry
The family Mommaerts Baeb
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Arosa Line
Mommaerts Paul
Own productions
WOII 1994
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Remembrance

Watertoren Vrebos
Alphabetische volgorde
bibliotheek
stambomen/VanGoethem/index.htm
Bondue
Braun
Van Goethem
Van Goethem Georges
Vandamme
Vandamme Elisabeth
Mommaerts
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Lodewijk
Mommaerts Patrick Henry

Homepage

Back

Forward

E-mail

Alphabetical order

Homepage


Lodewijk Mommaerts

Europe Belgium 3200 Aarschot Albrecht Rodenbachstraat 7

Tel. : +32 (0)16 56 90 11 - Mobile : +32 (0)487 759 000

E-mail : lode@mommaerts.eu

Ter nagedachtenis van moeder

In memory of mother


Maria Josephina De Wit

In Everberg (Belgium) and worldwide

Birth Mars, 26 1923

Tormented to death February, 15 2012

Lodewijk Mommaerts beschikt over een databank met 5.444 personen, 1.794 gezinnen en 1.290 unieke achternamen.


Aanvankelijk begonnen de opzoekingen naar de familie Mommaerts omstreeks 1991 in de boeken van de burgerlijke stand van Everberg en Meerbeek in België.

Daarna gingen de opzoekingen verder over alle inwoners van deze gemeenten.


De nieuwe wet op de Privacy van 1992 maakt het opzoeken bijzonder moeilijk.


Toen ik via de sociale netwerken bij Mommaerts in Amerika terecht kwam vond ik ook de link met de families Mommaerts in België.


Mommaertsen in andere landen en werelddelen kwamen nog niet aan de orde.

Database

Lodewijk Mommaerts has a database of 5,444 people, 1,794 households and 1,290 unique surnames.Initially the searches to Mommaerts family started around 1991 in the books of the civil status of Everberg and Meerbeek in Belgium.
Then the searches continued over all the inhabitants of these municipalities.


The new Privacy Law of 1992 makes it very difficult to search.


I found the family Mommaerts in Wisconsin (United States) through the social networks and the link to the families Mommaerts in Belgium.


Mommaerts in other countries and continents were not yet on the agenda.

  

Het Vlaams (Nederlands: "de Vlamingen") is een Germaanse etnische groep afkomstig uit België, die Nederlands spreekt. Ze worden meestal gevonden in de noordelijke regio van Vlaanderen. Zij zijn een van de twee belangrijkste etnische groepen in België, de andere zijn de Franstalige Walen. De "Vlamingen", zoals ze ook worden genoemd vormen de meerderheid van de Belgische bevolking (ongeveer 60%). Historisch gezien, "de Vlamingen" verwijst ook naar de bewoners van het oude graafschap Vlaanderen, met inbegrip van de Franstalige of Picard-Vlamingen van de regio rond Doornik (vandaag in Wallonië), Lille en Douai (vandaag in Frans-Vlaanderen), die werden "les Flamands wallons" (de Romaanse Vlamingen).

Dit is een fragment uit het artikel Vlamingen uit de Wikipedia vrije encyclopedie. Een lijst van auteurs is te vinden op Wikipedia.

Genealogie

The Flemish (Dutch: “de Vlamingen”) are a Germanic ethnic group native to Belgium, who speak Dutch. They are mostly found in the northern region of Flanders. They are one of two principal ethnic groups in Belgium, the other being the French-speaking Walloons. The "Flemings" as they are also called make up the majority of the Belgian population (about 60%). Historically, “the Flemings” also refers to the inhabitants of the ancient county of Flanders, including the French-speaking or Picard-speaking Flemings of the regions around Tournai (today in Wallonia), Lille and Douai (today in French Flanders), who were called “les Flamands wallons” (the Romance Flemings).


This is an excerpt from the article Vlamingen from the Wikipedia free encyclopedia. A list of authors is available at Wikipedia.

Lodewijk Mommaerts grandnephew of

Ludwig Van Beethoven

(The composer)

Go To Van Beethoven