E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
WOII 1994
Bastogne War Museum
Soldaten WOI
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
de Bauffremont Marie-Louise
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
WOII 1994
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Remembrance

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
de Bauffremont Marie-Louise
de Merode
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Everberg - Kerk - Klokken

LEO

Deze Sergeysklok is een gift van de parocianen. Bovenaan de klok tussen gietringen staat de vermelding naar de gieter:


ME FUDIT FR. SERGEYS LOVANII


Daaronder volgt een sierband met guirlandes. Op de flank van de klok vinden we een afbeelding van de gekruisigde Christus, zoals zo vaak op klokken van François Sergeys. Vlak boven de gietringen boven de knie staat de tekst die aangeeft wie de klok heeft bekostigd.


ANNO MDCCCCIIL. DONO DEDERUNT PAROCHIANI EVERBERG


Dan volgen vijf gietringen in de orde 2, 1 en 2. Tenslotte vinden we nog drie gietringen op de lip.

Deze Sergeysklok werd op 17 mei 1948 gewijd door Mgr. Van Cauwenbergh, hulpbisschop van Mechelen. Peter was E.H. Leo Laurent en meter Prinses Amaury de Merode.

  

Deze Sergeysklok is een gift van de parocianen. Bovenaan de klok tussen gietringen staat de vermelding naar de gieter:


ME FUDIT FR. SERGEYS LOVANII


Daaronder volgt een sierband met guirlandes. Op de flank van de klok vinden we een afbeelding van de gekruisigde Christus, zoals zo vaak op klokken van François Sergeys. Vlak boven de gietringen boven de knie staat de tekst die aangeeft wie de klok heeft bekostigd.


ANNO MDCCCCIIL. DONO DEDERUNT PAROCHIANI EVERBERG


Dan volgen vijf gietringen in de orde 2, 1 en 2. Tenslotte vinden we nog drie gietringen op de lip.

Deze Sergeysklok werd op 17 mei 1948 gewijd door Mgr. Van Cauwenbergh, hulpbisschop van Mechelen. Peter was E.H. Leo Laurent en meter Prinses Amaury de Merode.


Laurent was eerst onderpastoor in Antwerpen en Hoegaerden, dan pastoor in Kerkom om vanaf 1940 in Everberg op rust te gaan.

Jean Van Cauwenbergh werd in 1879 in Lier geboren. In oktober 1899 begon hij zijn proesteropleiding aan het Grootseminarie in Mechelen.


Drie jaar later werd hij priester gewijd. Hi behaalde een doctoraat in de Thomistische filosofie (1902) en een baccalaureaat theologie (1905) universiteit en als erekanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen. Zeven jaar later volgde de aanstelling tot pastoor-deken van de Sint-Pieterskerk te Leuven. In 1920 werd Van Cauwenbergh vicaris-generaal onder aartsbisschop Mercier. Hij bekroonde zijn kerkelijke carrière met een benoeming hulpbisschop en kreeg in 1930 de titel van bisschop van Synaus. Hij vervulde de functie van vicaris-generaal en hulpbisschop onder de aartsbisschoppen Mercier en Van Roey tot aan zijn dood in 1950.

Laurent en Van Cauwenbergh (Klok LEO)

Laurent was eerst onderpastoor in Antwerpen en Hoegaerden, dan pastoor in Kerkom om vanaf 1940 in Everberg op rust te gaan.


Jean Van Cauwenbergh werd in 1879 in Lier geboren. In oktober 1899 begon hij zijn proesteropleiding aan het Grootseminarie in Mechelen.

Drie jaar later werd hij priester gewijd. Hi behaalde een doctoraat in de Thomistische filosofie (1902) en een baccalaureaat theologie (1905) universiteit en als erekanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen. Zeven jaar later volgde de aanstelling tot pastoor-deken van de Sint-Pieterskerk te Leuven. In 1920 werd Van Cauwenbergh vicaris-generaal onder aartsbisschop Mercier. Hij bekroonde zijn kerkelijke carrière met een benoeming hulpbisschop en kreeg in 1930 de titel van bisschop van Synaus. Hij vervulde de functie van vicaris-generaal en hulpbisschop onder de aartsbisschoppen Mercier en Van Roey tot aan zijn dood in 1950.

Deze Sergeysklok is een gift van de parocianen. Bovenaan de klok tussen gietringen staat de vermelding naar de gieter:


ME FUDIT FR. SERGEYS LOVANII


Daaronder volgt een sierband met guirlandes. Op de flank van de klok vinden we een afbeelding van de gekruisigde Christus, zoals zo vaak op klokken van François Sergeys. Vlak boven de gietringen boven de knie staat de tekst die aangeeft wie de klok heeft bekostigd.


ANNO MDCCCCIIL. DONO DEDERUNT PAROCHIANI EVERBERG


Dan volgen vijf gietringen in de orde 2, 1 en 2. Tenslotte vinden we nog drie gietringen op de lip.

Deze Sergeysklok werd op 17 mei 1948 gewijd door Mgr. Van Cauwenbergh, hulpbisschop van Mechelen. Peter was E.H. Leo Laurent en meter Prinses Amaury de Merode.


Laurent was eerst onderpastoor in Antwerpen en Hoegaerden, dan pastoor in Kerkom om vanaf 1940 in Everberg op rust te gaan.

Jean Van Cauwenbergh werd in 1879 in Lier geboren. In oktober 1899 begon hij zijn proesteropleiding aan het Grootseminarie in Mechelen.


Drie jaar later werd hij priester gewijd. Hi behaalde een doctoraat in de Thomistische filosofie (1902) en een baccalaureaat theologie (1905) universiteit en als erekanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen. Zeven jaar later volgde de aanstelling tot pastoor-deken van de Sint-Pieterskerk te Leuven. In 1920 werd Van Cauwenbergh vicaris-generaal onder aartsbisschop Mercier. Hij bekroonde zijn kerkelijke carrière met een benoeming hulpbisschop en kreeg in 1930 de titel van bisschop van Synaus. Hij vervulde de functie van vicaris-generaal en hulpbisschop onder de aartsbisschoppen Mercier en Van Roey tot aan zijn dood in 1950.

MARIA

Deze klok vervangt de vroegere klok die in 1943 uit de toren werd gehaald. Onder een sierband staat op de flank van de klok


MARIA SALVA


waronder de klassieke afbeelding van de gekruisigde Christus. Boven de knie vinden we drie paar gietringen met tussen de eerste twee paren de doorlopende tekst


A PRINCIPE AIMERICO DE MERODE DATA 1938 - AB HOSTE ABLATA ET DIRUTA 1944 - A STATU RESTITUTA 1950 - A FR. SERGEYS LOVANII FUSA


In vertaling betekent dit: Door Prins Aimeric de Merode geschonken (in) 1938 - Door de vijand weggevoerd en vernietigd (in) 1944 - Door de staat gerestitueerd (in) 1950 - Door Fr. Sergeys in Leuven gegoten.

Tenslotte vinden we nog drie gietringen op de lip. De klok werd op 29 mei 1950 door de deken Tuerlinckx van Erps gewijd.

Deze Sergeysklok is een gift van de parocianen. Bovenaan de klok tussen gietringen staat de vermelding naar de gieter:


ME FUDIT FR. SERGEYS LOVANII


Daaronder volgt een sierband met guirlandes. Op de flank van de klok vinden we een afbeelding van de gekruisigde Christus, zoals zo vaak op klokken van François Sergeys. Vlak boven de gietringen boven de knie staat de tekst die aangeeft wie de klok heeft bekostigd.


ANNO MDCCCCIIL. DONO DEDERUNT PAROCHIANI EVERBERG


Dan volgen vijf gietringen in de orde 2, 1 en 2. Tenslotte vinden we nog drie gietringen op de lip.

Deze Sergeysklok werd op 17 mei 1948 gewijd door Mgr. Van Cauwenbergh, hulpbisschop van Mechelen. Peter was E.H. Leo Laurent en meter Prinses Amaury de Merode.


Laurent was eerst onderpastoor in Antwerpen en Hoegaerden, dan pastoor in Kerkom om vanaf 1940 in Everberg op rust te gaan.

Jean Van Cauwenbergh werd in 1879 in Lier geboren. In oktober 1899 begon hij zijn proesteropleiding aan het Grootseminarie in Mechelen.


Drie jaar later werd hij priester gewijd. Hi behaalde een doctoraat in de Thomistische filosofie (1902) en een baccalaureaat theologie (1905) universiteit en als erekanunnik van het Sint-Romboutskapittel in Mechelen. Zeven jaar later volgde de aanstelling tot pastoor-deken van de Sint-Pieterskerk te Leuven. In 1920 werd Van Cauwenbergh vicaris-generaal onder aartsbisschop Mercier. Hij bekroonde zijn kerkelijke carrière met een benoeming hulpbisschop en kreeg in 1930 de titel van bisschop van Synaus. Hij vervulde de functie van vicaris-generaal en hulpbisschop onder de aartsbisschoppen Mercier en Van Roey tot aan zijn dood in 1950.

BERBEL

Deze klok is een varrassing. In de documenten waarin ernaar verwezen wordt, staan alleen de naam en een verkeerd gietjaar vermeld. Op de schouder is een erg mooie sierband aangebracht waaronder tussen gieringen de volgende tekst staat.


PEETER VNDEN GHEIN HEFT MI GHEGOTEN IN JAER MCCCCCLXXXII


Wat opvalt is de niet erg economixche schrijfwijze van het gietjaar 1592. Ook valt op dat de letter A is weggevallen in de naam van de gieter.

Onder de gietring figureren drie engelkopjes die een soort rechthoekig kadertje vasthouden met drie koordjes vanuit de mond. Daaronder volgt de tekst:


+ BERBEL ES MINEN NAEM


gevolgd door een klein schildje. Tussen de woorden ES en MINEN staat een fraaie afbeelding van Sint-Barbara met de toren als attribuut. Deze illustratie verklaart de naam van de klok: Bervel is een vernederlandste versie van Barbara. Op de andere flank staat een penning die spijtig genoeg verweerd is, maar waarin duidelijk een uil te herkennen is.

Boven de knie prijken  vijf gietringen en  op de lip drie.

Ondanks haar ouderdom is de klok nog in behoorlijke staat. De klank van nabij is wat verwarrend, maar op afstand beneden behoorlijk gaaf.