E-mail
Pedigree
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Antonius
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Lodewijk
Mommaerts Raymond
Worldwide
Africa
America
Wisconsin
Mommaerts - Brown
Wisconsin maps
Asia
Australia
Europa
Belgium
Everberg - map
Everberg Kerk Podium
Vrebos lozendaalstraat 8
Bierbeek- gebouwen
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Baeb Maria Rosalia
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Patrick Henry
The family Mommaerts Baeb
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Arosa Line
Mommaerts Paul
Own productions
WOII 1994
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Remembrance

Watertoren Vrebos
Alphabetische volgorde
bibliotheek
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek van waardevolle boeken
Van Goethem
stambomen/VanGoethem/index.htm
Van Goethem Georges
Vandamme
Vandamme Stamboom
Vandamme Elisabeth
Bondue
Braun
Mommaerts
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Lodewijk
Mommaerts Patrick Henry
de Merode
de Bauffremont Marie-Louise
Everberg kerk binnen

Homepage

Back

Forward

E-mail

Pedigree

Everberg - Graven - Letter A

Kruiswegstaties

Albrecht François Lieven (Albert) DE VRIENDT (Gent 1843 - Antwerpen 1900)


Belgisch kunstschilder. Hij was de broer van Juliaan De Vriendt. In 1880 trouwde hij met Laure Fiévé, met wie hij vijf kinderen kreeg.


De Vriendt was de zoon van decoratieschilder Jan Bernard (Jean) de Vriendt (1809-1868), die zijn interesse voor Vlaamse kunst en taal op zijn zonen overbracht. Na een eerste opleiding van hem ontvangen te hebben, trokken de broers naar Antwerpen, waar ze onder invloed kwamen van Hendrik Leys. Na het overlijden van Karel Verlat werd De Vriendt in 1891 aangesteld als bestuurder van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. Toen hij in 1900 overleed, was het zijn broer die na hem deze functie vervulde. De kunstenaar was lid van verschillende academies en genootschappen. Verschillende eerbetuigen vielen hem ook te beurt. Zo was hij onder meer sinds 1894 commandeur in de Leopoldsorde, grootofficier in de Orde van Isabella de Katholieke en commandeur in de Orde van Verdienste van de Heilige Michaël. Tot zijn leerlingen behoorden onder meer Pieter Franciscus Dierckx, Georges Lemmers, Frans Mortelmans, Isidore Opsomer en Emile Rommelaere.


De 14 kruiswegsaties in de kerk van Everberg werden door hem gemaakt in 1890.
Zij zijn uit gips.