L
amerika-keuzemenu
belgians-americans-keuzemenu
migranten-keuzemenu
stambomen-keuzemenu
keuzemenu

Mommaerts

Moens - Vrebos

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

Engelbert Moens en Anna Vrebos

Engelbertus Moens


Oud-strijder gesneuveld in WOI


Geboren te Meerbeek op 12 juli 1888

Gesneuveld te Pervijze (Diksmuide) tussen 22 en 27 oktober 1914

Begraven op de militaire begraafplaats van Steenkerke op 8 juli 1919


Zoon van Joannes Franciscus (1864-) en van Maria Catharina Desmedt (1862-)


Gehuwd te Meerbeek op 20 april 1911 met


Anna Elisabeth Virginia Vrebos


Geboren te Meerbeek op 20 december 1987


Dochter van Ludovicus Justinus (1863-) en van Joanna Rosalia Van Netelbosch (1863-)


Zij hadden 2 kinderen :


Alphonsius (1907)

N.

© Lode Mommaerts

Doodsprentje van Engelbert Moens

© Lode Mommaerts

Militaire begraafplaats van Steenkerque

(Graf 343). ("Steenkerke")
(Klik op de afbeelding om te vergroten)

© Foto Magda Teugels en Luc Vanhalle

Hallo Lode,
Op jouw aanwijziging vandaag het graf van Engelbert Moens gaan bezoeken. Hij ligt in steenkerke bij Veurne. Thanks voor de opzoeking die je gedaan hebt. Onzen link met hem is dat wij in de Engelbert Moensstraat wonen.
Mark Vanhalle 12 november 2021

Doodsprentje van Engelbert Moens

© De Klaroen


Engelbert Moens uit Meerbeek sneuvelde te Per-vijze in 1914.


Engelbert Moens werd geboren te Meerbeek op 12 juli 1888 als zoon van Jan-Frans Moens en van Ma-rie Desmedt. Hij behoorde tot de lichting van 1908. Hij trok bij de loting op 10 juni 1908 het nummer 187. Hij was soldaat bij het 1ste regiment Karabi-niers. Hij werd in 1910 vermeld als klaroenblazer bij het leger. Engelbert Moens was eerst landbou-wer en later spoorwegarbeider.

Engelbert Moens was in 1914 2 maanden en 25 dagen aan het front. Hij had dus geen recht op front-strepen. Hij sneuvelde te Pervijze bij Diksmuide op 22 oktober 1914 of op 25 oktober 1914 (volgens het militair dossier) in een poging om het verloren ter-rein nabij Tervaete terug in te nemen. Men geraakte tot 300m van de dijk maar onder een regen van mi-trailleurskogels konden ze de vijand niet verder te-rugdringen. Het stoffelijk overschot van Engelbert Moens werd teruggevonden op 8 juli 1919 en werd dezelfde dag begraven op het kerkhof van Steenker-ke.


Engelbert Moens kreeg postuum verschillende eretekens; het Kruis van Ridder van de Orde van Leopold II, de Medaille van de Ijzer, de Herinne-ringsmedaille en de Overwinningsmedaille

 

De Engelbert Moensstraat (vroeger de Lange Weg) in Meerbeek werd naar hem genoemd. Zijn naam staat ook op de gedenkplaat in de kerk van Meer-beek, opgericht door Pastoor Loots.

Doodsprentje van Engelbert Moens