L
martin-xavier-pioniers

Mommaerts

Belgian Americans

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

 Xavier Martin

Menu

About Xavier Martin

Martin, Xavier (1832- 1897)

Immigrant leader and public official Belgian


Xavier Martin, a native of Belgium, was an influential immigrant leader who achieved wide recognition for his contributions to the Belgian-American settlers in the Green Bay area of Wisconsin. He taught them English, educated them in the US. political system, and helped them assimilate.

Second son of Jean-Joseph Martin and Henriette Bassine, Xavier Martin was born on 11 January 1832 in Grez-Doiceau, a small town in Walloon Brabant, Belgium. Although by 1853 Martin was living in Brussels, he joined his parents when they and several other neighbor families immigrated to the United States. They were among the first Belgian settlers in Wisconsin, where they settled in Robinsonville (now Champion), near Green Bay. During the following decade, close to 15,000 Belgians followed in their pioneer footsteps.

At first, Martin did not accompany his countrymen to Wisconsin. He stayed in Philadelphia, where he studied law and, in 1855, married Rebecca Gray. Clearly, Martin was interested in assinlllating into American life as quickly as possible. In 1857, however, upon

repeated requests from his fanllly in Wisconsin, he visited the Robinsonville colony. He was shocked by the destitution and needs of his compatriots and decided to stay and help organize Belgians in this area.

During the next decade, Martin became the principal leader and organizer of the Belgians in northeastern Wisconsin, not only around Green Bay but also in Kewaunee and Door Counties. He taught classes in English, educated the Belgians in the U.S. political system, and ensured Belgian participation in local elections. At his instigation, Belgians participated for the first time in the local elections of 1858. Subsequently, he instructed the newly appointed Belgian officials in their duties and he himself was elected justice of the peace, town clerk, and school superintendent.

During subsequent years, he was instrumental in establishing school districts and obtaining funds for much-needed infrastructure in the area. He also became the first postmaster of Robinsonville.

In contrast to the large majority of the Belgian community living in Wisconsin in the early 1860s, Martin considered himself a freethinker and Protestant. While still in Belgium, at the age of fifteen, he had left the Catholic Church to join a small group of Protestant believers.

It is generally believed that the first ten families who pioneered the emigration from Grez-Doiceau to Wisconsin were also followers of this Protestant "sect." Martin led his fellow Protestants in the founding of the French Presbyterian Church in Robinsonville in 1861 (now the Robinsonville Presbyterian Church).

Martin lived among the Belgians at Robinsonville from 1857 until 1862, when, as a newly elected register of deeds for Brown County, he moved to Green Bay. He continued his activities among the Belgians, although professionally he was known as a real estate insurance agent and broker, collection agent, and notary public. One further intense moment of involvement in the community occurred during the devastating fires of 8 and 9 October 1871, when he coordinated the relief efforts for the Belgian settlements. Martin died on 16 December 1897 in Wisconsin.

  

About Xavier Martin

Martin, Xavier (1832-1897)

Belgisch immigrantenleider en ambtenaar


Xavier Martin, geboren in België, was een invloedrijke immigrantenleider die brede erkenning kreeg voor zijn bijdragen aan de Belgisch-Amerikaanse kolonisten in het Green Bay-gebied van Wisconsin. Hij leerde ze Engels, gaf ze les in de VS. politieke systeem, en hielp hen te assimileren.

De tweede zoon van Jean-Joseph Martin en Henriette Bassine, Xavier Martin, werd geboren op 11 januari 1832 in Grez-Doiceau, een klein stadje in Waals-Brabant, België. Hoewel Martin in 1853 in Brussel woonde, voegde hij zich bij zijn ouders toen zij en verschillende andere buurfamilies naar de Verenigde Staten emigreerden. Ze behoorden tot de eerste Belgische kolonisten in Wisconsin, waar ze zich vestigden in Robinsonville (nu Champion), in de buurt van Green Bay. In het volgende decennium volgden bijna 15.000 Belgen in de voetsporen van hun pioniers.

Aanvankelijk vergezelde Martin zijn landgenoten niet naar Wisconsin. Hij bleef in Philadelphia, waar hij rechten studeerde en in 1855 trouwde met Rebecca Gray. Het was duidelijk dat Martin geïnteresseerd was om zo snel mogelijk in het Amerikaanse leven te komen. In 1857 echter, op herhaalde verzoeken van zijn familie in Wisconsin, bezocht hij de kolonie Robinsonville. Hij schrok van de armoede en de noden van zijn landgenoten en besloot te blijven en de Belgen in dit gebied zich te helpen organiseren.

Tijdens het volgende decennium werd Martin de belangrijkste leider en organisator van de Belgen in het noordoosten van Wisconsin, niet alleen rond Green Bay maar ook in Kewaunee en Door Counties. Hij gaf lessen in het Engels, leidde de Belgen op in het Amerikaanse politieke systeem en zorgde voor de Belgische deelname aan lokale verkiezingen. Op zijn instigatie namen Belgen voor het eerst deel aan de lokale verkiezingen van 1858. Vervolgens instrueerde hij de nieuw aangestelde Belgische ambtenaren in hun taken en werd hij zelf verkozen tot vrederechter, gemeentesecretaris en schoolopzichter.

In de daaropvolgende jaren speelde hij een belangrijke rol bij het opzetten van schooldistricten en het verkrijgen van fondsen voor de broodnodige infrastructuur in het gebied. Hij werd ook de eerste postmeester van Robinsonville.

In tegenstelling tot de grote meerderheid van de Belgische gemeenschap die in het begin van de jaren 1860 in Wisconsin woonde, beschouwde Martin zichzelf als een vrijdenker en protestant. Toen hij nog in België was, had hij op vijftienjarige leeftijd de katholieke kerk verlaten om zich bij een kleine groep protestantse gelovigen aan te sluiten.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de eerste tien families die pionierden met de emigratie van Grez-Doiceau naar Wisconsin ook aanhangers waren van deze protestantse 'sekte'. Martin leidde zijn medeprotestanten bij de oprichting van de Franse Presbyteriaanse Kerk in Robinsonville in 1861 (nu de Robinsonville Presbyteriaanse Kerk).

Martin woonde van 1857 tot 1862 onder de Belgen in Robinsonville, toen hij, als nieuw gekozen aktenregister voor Brown County, naar Green Bay verhuisde. Hij zette zijn activiteiten bij de Belgen voort, hoewel hij beroepshalve bekend stond als makelaar en makelaar in onroerend goed, incassobureau en notaris. Een ander intens moment van betrokkenheid bij de gemeenschap vond plaats tijdens de verwoestende branden van 8 en 9 oktober 1871, toen hij de hulpverlening aan de Belgische nederzettingen coördineerde. Martin stierf op 16 december 1897 in Wisconsin.