L
belgians-americans
belgians-americans-residents

Mommaerts

Belgians abroad

Begin

Terug

Vooruit

Uitloggen

Inhoud

Menu

The Belgian Americans

VOOR ALLE BELGEN, ZONDER ONDERSCHEID VAN TAAL, DIE IN BELGIE OF IN HET BUITENLAND WONEN, MOET HUN GESCHIEDENIS HUN TROTS ZIJN OM DEZE TE GEBRUIKEN TOT ZELFVERBETERING EN VOORUITGANG.


(Afgeleid van Philemond D.. Sabbe & Leon Buyse, Belgians in America, (Tielt: Lannoo, 1960), p. 13)

FOR ALL BELGIANS, WITHOUT DISTINCTION OF LANGUAGE, LIVING IN BELGIUM OR ABROAD, THEIR HISTORY SHOULD BE PRIDE TO USE THEM FOR SELF-IMPROVEMENT AND PROGRESS.


(Derived from Philemond D.. Sabbe & Leon Buyse, Belgians in America, (Tielt: Lannoo, 1960), p. 13)

POUR TOUS LES BELGES, SANS DISTINCTION DE LANGUE, VIVANT EN BELGIQUE OU À L'ÉTRANGER, LEUR HISTOIRE DOIT ÊTRE LEUR FIERTER POUR L'UTILISATION POUR L'AMÉLIORATION ET LE PROGRÈS.


(Distrait de Philemond D. Sabbe & Leon Buyse, Belgians in America, (Tielt : Lannoo, 1960), p. 13)

FÜR ALLE BELGIER, OHNE UNTERSCHIED DER SPRACHE, DIE IN BELGIEN ODER IM AUSLAND LEBEN, SOLLTE IHRE GESCHICHTE STOLZ SEIN, SIE FÜR DIE SELBSTVERBESSERUNG UND FORTSCHRITT ZU NUTZEN.


(Abgeleitet von Philemond D. Sabbe & Leon Buyse, Belgier in Amerika, (Tielt: Lannoo, 1960), p. 13)

Keuzemenu - Selection menu

Belgians Americans

USA-Residents

USA Residents

USA Residents

Individuals born and/or deceased in the United States of America according to my family tree program. In  alphabetically order. 555 persons often related to the surname Mommaerts.


USA Residents

Personen die volgens mijn stamboomprogramma geboren en/of overleden zijn in de Verenigde Staten van Amerika. In alfabetische volgorde. 555 personen meestal verwant met de familienaam Mommaerts.