Introductie
E-mail
Index
Maria De Wit dood
Canada
Belgium
USA
Mommaerts Lodewijk
Van Campenhout
Everberg graven
mvg-boerenbond
Everberg kerk binnen
Everberg Jubilea
Van Berwaer Frank
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de bauffremont 4-4
de Merode
Vangramberen Maria
Ambachten
De bossen
Boerinnendagen
Het Dorp
Kerkhof
Gewoonten
Oorlogen
Jubileums
Onderwijzers
Pauwels Robert
Spelen van kinderen en volwassenen
Stichting
Tentoonstellingen
Vrebos2
Mommaerts
Mommaerts Lodewijk
Vrebos kronieken
Introductie
Stamboom Jessica Colson
Stamboom De Becker Tess
Menten Gary Fathers Tree
Stamboom Gary Menten
Pedigree of the family Menten - Mommaerts
Stamboom van Moens Mika
Mommaerts Abigail
Mommaerts - Brown
Lodewijk Miommaerts stamboom
Stamboom Menten Mommaerts
Stamboom Mommaerts Jacqueline
Stamboom Patrick Mommaerts
Stamboom Nijs Tim
Stamboom Quentin Mommaerts
Stamboom Ludwig Van Beethoven
Van Beethoven Ludwig
Mommaerts
Mommaerts Cornelius
Mommaerts Antonius
Mommaerts Joannes 1875
Mommaerts Joannes Franciscus 1794
Mommaerts Josephus
Mommaerts Jan Frans
Mommaerts Raymond
Mommaerts Lodewijk
Abeloos Clara
Abeloos Cornelius
Abeloos Joanna
Baeb Maria Rosalia
Cludts Antonia
The family De Becker
Dekelver Maria Catharina
de Mérode Amaury
De Wit Alphonsus
De Wit Franciscus
De Wit - Belis
De Wit Maria
Geleyns Anna
Haik Sofia
Noppen - Van Hove
Reul Denise
Vander Sande Barbara
Verrijdt - Demuylder
Belgium
Ardennen
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Video
Red Star Line Vloot
Soldaten WOI
Danyel Dirk
de Bauffremont Marie Louise (Deel 1-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 2-4)
de Bauffremont Marie Louise (Deel 3-4)
de Merode
de Merode
de Mérode Amaury
Everberg graven
Graven A
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven D
Graven V
Graven D
Graven D
Everberg Jubilea
Everberg Kerk Podium
Everberg kerk binnen
Everberg Kerk Podium
Kerk glasramen
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Klokken
Everberg Kerk Podium
Kruiswegstatie
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Everberg - Kalender
Torenklok
Everberg Kerk Podium
Everberg Kerk Podium
Van Goethem
Bondue
Debaisieux Marie1925
Braun
Debaisieux
Debaisieux Georges 1882
Debaisieux Marie 1925
Debaisieux Paul 1886
Debaisieux Théophile 1847
Van Goethem
Van Goethem Keuzemenu
Van Goethem Basiel1865
Van Goethem Carolus Ferdinandus 1821
Van Goethem Charles 1923
Van Goethem Claire
Van Goethem Damien
Van Goethem Françoise
Van Goethem Georges 1892
Van Goethem Georges
Van Goethem hypothetische afstamming
Van Goethem Joannes 1657
Van Goethem Joannes 1782
Van Goethem Judook 1746
Van Goethem Laurence
Van Goethem Michel
Van Goethem Nicolas 1976
Van Goethem Petrus 1692
Van Goethem Valérie
Wielemans Gustave
Wielemans Maximilien
Vandamme
Vandamme
Vandamme François 1950
Vandamme Jacques 1923
mvg-boerenbond
Pauwels Robert
Vrebos voorwoord
Vrebos inleiding
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos cludts antoinetta
Vrebos bende van de bolhoed
Vrebos cludts-risban
Vrebos openbare ambtenaars
Vrebos baanrijders
Vrebos eigengenoten te Leefdaal
Vrebos algemene geschiedenis
Vrebos oude geslachten
Vrebos godsdienst
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos hemelputteken
Vrebos Hernalsteen-Devriese-De Muylder
Vrebos hoekstraat 35
Vrebos inhuldiging
Vrebos intrede
Vrebos Kapelltje Rosberg
Vrebos knepper
Vrebos koeienwagen
Vrebos kronieken
Vrebos lozendaalstraat 1952
Vrebos landelijk
Vrebos lijkstraat 1940
Vrebos landelijk
Vrebos ossenspan
Vrebos oude woningen
Vrebos landelijk
Vrebos oude plaatsnamen
Vrebos oude geslachten
Vrebos spel en sport
Vrebos inhuldiging
Vrebos toneel
Vrebos Van Campenhout Frans
Vrebos Van Campenhout Georges
Vrebos lokale verenigingsleven
Vrebos falilie Vesalius
Vrebos voeding
Vrebos de voerpoel
Vrebos voerpoelvissers
Vrebos landelijk
Vrebos waterput
Vrebos het weer
Vrebos wereldoorlog I
Vrebos wereldoorlog II
Vrebos wielrenners
Vrebos winterhulp
USA
Buffels
Buffalo Bill
Brown Henry
Brown Mary Louis
Brown - Meetz
Brown Patrick
Baeb Maria Rosalia
Fort Resolution
Everberg graven
Africa
America
America
The family Mommaerts Baeb
Mommaerts Abigail
Mommaerts Bruce
Mommaerts Jerome
Mommaerts Josephus
Mommaerts - Brown
Mommaerts Jules te paard
Mommaerts Patrick Henry
Mommaerts Paul
Mommaerts Roger Joseph 1935
Schwerm Danielle Tree
Morelli Tom - Mommaerts Sandra Jane
America
Wisconsin
Wisconsin - Belgium
Wisconsin maps
Canada
Arosa Line
The family De Becker
Belgium Canada
Menten Catherine
Menten Gary 1962
The Menten - Mommaerts family
Mommaerts-Mergaerts aan boord Arosa Line
Mommaerts - Mergaerts Familie
Family Mergaerts in photos
The family Mommaerts - Mergaerts
Mommaerts Guy
Mommaerts Guy EN
Mommaerts Guy NL
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Elisabeth 1936 België
Mommaerts Elisabeth 1936
Mommaerts Liz No know dates
Mommaerts Liz 1950
Mommaerts Liz 1960
Mommaerts Liz 1970-1980
Mommaerts Liz 2000
Mommaerts Elisabeth 1936 Veltem
The family Mommaerts - Mergaerts
Menten in photos
Veltem-Beisem naar Quebec
Veltem-Beisem Bovenberg
Veltem-Beisem Kroonstraat
Own productions
Bastogne 1994 herdenking WOII
Bastogne War Museum
Vrebos lozendaalstraat 8
Verklaring naam Mommaerts
Veltem-Beisem Bovenberg
Middelnederlandsch Woordenboek
Veltem-Beisem Kroonstraat
Red Star Line
Red Star Line Vertrek Antwerpen
Red Star Line Vloot
Red Star Line Video
Bastogne Mardasson Memorial

Watertoren Vrebos
Index
bibliotheek
bibliotheek
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bilbliotheek Excursions Scientifiques 1909
Bilbliotheek Excursions Scientifiques uitgave 1913
Bilbliotheek Getekend de Merode
Bibliotheek met gehandtekende boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bibliotheek van waardevolle boeken
Bib getekend Westerlo 500
Bilbliotheek Getekend de Seyn
Van Beethoven Ludwig

Homepage

Back

Forward

E-mail

Alphabetical order

Lodewijk Mommaerts

Europe Belgium 3200 Aarschot Albrecht Rodenbachstraat 7

Tel. : +32 (0)16 89 51 55 - Mobile : +32 (0)487 759 000

E-mail : info@mommaerts.eu

Ter nagedachtenis van moeder

In memory of mother


Maria Josephina De Wit

Mommaerts and Everberg (Belgium) worldwide

Birth Mars, 26 1923

Tormented to death February, 15 2012

UPDATE : November 10, 2018

Pedigrees

Go to pedigrees in Canada

Go to pedigrees in Belgium

Go to pedigrees in the U.S.

Genealogie


Lodewijk Mommaerts beschikt over een databank met meer dan 18.000 personen, 7.225 gezinnen en 4.025 unieke achternamen. 2.081 personen met de achternaam Mommaerts.


Aanvankelijk begonnen de opzoekingen naar de familie Mommaerts omstreeks 1979 in de boeken van de burgerlijke stand van Everberg en Meerbeek in België.

Daarna gingen de opzoekingen verder over alle inwoners van deze gemeenten.


De nieuwe wet op de Privacy van 1992 maakt het opzoeken bijzonder moeilijk.


Toen ik via de sociale netwerken bij Mommaerts in Wisconsin en Californië (Verenigde Staten) en Canada terecht kwam vond ik ook de link met de families Mommaerts in België.


Mommaertsen in andere landen en werelddelen komen nog aan de orde.


The Flemish (Dutch: “de Vlamingen”) are a Germanic ethnic group native to Belgium, who speak Dutch. They are mostly found in the northern region of Flanders. They are one of two principal ethnic groups in Belgium, the other being the French-speaking Walloons. The "Flemings" as they are also called make up the majority of the Belgian population (about 60%). Historically, “the Flemings” also refers to the inhabitants of the ancient county of Flanders, including the French-speaking or Picard-speaking Flemings of the regions around Tournai (today in Wallonia), Lille and Douai (today in French Flanders), who were called “les Flamands wallons” (the Romance Flemings).


This is an excerpt from the article Vlamingen from the Wikipedia free encyclopedia. A list of authors is available at Wikipedia.


Lodewijk Mommaerts has a database with more than 18,000 people, 7.225 households and 4.025 unique surnames. 2,081 people with the surname Mommaerts.Initially the searches to Mommaerts family started around 1979 in the books of the civil status of Everberg and Meerbeek in Belgium.
Then the searches continued over all the inhabitants of these municipalities.


The new Privacy Law of 1992 makes it very difficult to search.

I found the family Mommaerts in Wisconsin (Green Bay) and in Californië (United States) and in Canada through the social networks and the link to the families Mommaerts in Belgium.


Mommaerts in other countries and continents were not yet on the agenda.


Het Vlaams (Nederlands: "de Vlamingen") is een Germaanse etnische groep afkomstig uit België, die Nederlands spreekt. Ze worden meestal gevonden in de noordelijke regio van Vlaanderen. Zij zijn een van de twee belangrijkste etnische groepen in België, de andere zijn de Franstalige Walen. De "Vlamingen", zoals ze ook worden genoemd vormen de meerderheid van de Belgische bevolking (ongeveer 60%). Historisch gezien, "de Vlamingen" verwijst ook naar de bewoners van het oude graafschap Vlaanderen, met inbegrip van de Franstalige of Picard-Vlamingen van de regio rond Doornik (vandaag in Wallonië), Lille en Douai (vandaag in Frans-Vlaanderen), die werden "les Flamands wallons" (de Romaanse Vlamingen).

Dit is een fragment uit het artikel Vlamingen uit de Wikipedia vrije encyclopedie. Een lijst van auteurs is te vinden op Wikipedia.

Webmaster

Mommaerts half-6th cousin
4 times removed of
Ludwig Van Beethoven

(The composer)

Go to Van Beethoven